Útbiztosok.
(Viarum comissarii.)

A főkormányszék rendelte el ennek felállitását 1818-ban. A főispán nevezte ki, minden kerületben egyet-egyet. 1848 előtt fizetésök 50 rh. frt. Utbiztosok: László József 1819–25. Magner János 1825–48-ig és 1849–57-ig. Szarvady Lajos 1829-től 1840-ben is.*2. Hodor, Dob. Esm. 471. és Függ. 8. l.