Adórovók, igazitó biztosok.
(Rectificatores comissarii.)

Egykor dicatorok, 1788 körül alszolgabirónak czimezték magukat. 1800 előtt 4 volt, 1830-ban 8, vagyis minden járásban egy; fizetése 25 frt. Ezek évenként járásonként a község előljáróságát s a község kiválóbbjait összesen 14-et megesketvén, ezek adták fel minden adózónak adózás alá tartozó összes vagyonát, melyek után az adót kirótták, kivetették, de tűz s jégkárokat s más elemi csapásokat is figyelembe vettek az adókirovásnál s ezeket a kir. adótáraknak szolgáltatták be.

A válaszúti és magyaregregyi járásban: Hatfaludi Hatfaludi József 1775–1780-ban. Török János 1796–1800-ban.

{320.} A rákosi járásban: Horváth István 1784–90-ben.

Szentpéteri járásban: Kolozsi Farkas 1784–90-ben.

Pánczélcsehi és nagyiklódi járásban: Galaczi Farkas 1796-tól 1800-ig.

Széki és búzai járásban: Kakucsi Ferencz 1796–1800-ig.

Kerlési és borgói járásban: Bödöni József 1790–1800-ig.

Magyaregregyi járásban: Soproni Mihály 1784–1790-ig. Véglai Horváth István 1800–28-ig. Durus József 1828–32-ig.

Pánczélcsehi járás: Pénteky László 1784–90-ig. Bödöni András 1800–19-ig. Szőllősi H. Mózes 1819–24-ig. Farczádi Kovács Imre 1824–28-ig. Pánczélcsehi Szénássy József 1828–37-ig. Zsigmond Lajos 1848-ban.

Válaszúti járás: Kidei Illés István 1784-ben. Török József 1784-től 1790-ig. Kispál Sándor 1800–26-ig. Törökfalvi Török Dániel 1826 és 1845-ben is. Nagyiklódi Kerekes János 1784–90-ig. Nagyváradi Szénássy József 1800-ban. Pókafalvi Becsky István 1810–20-ig. Szőllősi Mózes 1820–22-ig. Magner Ignácz 1832-ig. Wass István 1832-től.

Széki járásban: Kakucsi Ferencz 1784–1790-ig. Kasza József 1800–10-ig. Szoboszlay Ferencz 1810–13-ig. Bakó György 1813–20-ig. Palatkai Jánosy Gergely 1832-ben. Ernyei Gergely 1832-től.

Búzai járásban: Pálfi Ferencz 1800–10-ig. Décsey Lajos 1820-ban. Szabó Imre 1830-ban. Rettegi László 1830-tól.

Kékesi járásban: Barta Antal 1800–6-ig. Bujti Sámuel 1806–16-ig. Henter Farkas 1828-ig. Székesfehérvári Fehérváry Károly 1828-tól. Ujlaki Lajos 1848-ban.

Borgói járásban: 1800–13. Felszegi Sándor 1816-ig. Henter Zsigmond 1820-ig. Ferenczy József 1824-ig. Kisbudaki Rettegi László 1828-ban.*1. Calendar. Ambáris Ferencz 1824–48-ig.*2. Hodor. Dob. Esm. 468. s köv. l. és Függ. 8. l. Ez év őszén szászújősi lakásában a lándzsás oláhok legyilkolták.