Királyi dézmabor szedők.
(Arendae decimarum perceptor.)

1754-ben szerveztetett újra. Évenként választották, volt rendes fizetésök.*2. Hodor. Dob. Esm. 448. s köv. l.

Tudható tisztviselők: Keczeli János 1748-ban, Bors István 1754-ben, Maksay Gábor 1756–57-ig, Mágner Antal 1770-ben, sombori lakos,*3. E. F. L. Hatfaludi József 1780 körül s aztán főispáni helytartó, Almády Zsigmond 1790–1800-ig. Fogarasi Elek 1800–9-ig, Veres Samu 1809-ig, Harsányi József 1810–13-ig, Czikó Ferencz 1813–17-ig, Szentgerliczei Gagyi Mihály 1817–28-ig, Kisbudaki Rettegi Miklós 1828–32-ig, Orbók Elek a kir. kincstár jóváhagyása nélkül 1832. évi május 1-től, 1833-ban erősittetett meg hivatalában s viselte tisztét 1835-ig, Hatfaludi Hatfaludi Pál 1835–1848. év tavaszáig, volt tábornok.*4. Szolnok-Dob. 1848–49-iki tört. 47. l.