Árvabirói szék, árvaszék.
(Judices orphanalis.)*2. Hodor. Dob. Esm. 485. és Függ. 9. l.

II. József császár parancsára keletkezett. Az általa kibocsátott árvai rendszabásban (Pupillaris instructio), hatásköre körülírva. Kerületenként, választás folytán három személyből áll: elnök, rendes biró és jegyző (actuarius) rendes fizetésök nincs, napidíj 3 r. frt. Ugy látszik azonban, hogy előbb is meg volt, mert 1615-ben*3. Km. Szolnok int. D. 11. Wass Ferencz judicae orfanorum emlittetik. Az árvaszéki birák 1839 előtt Ködi Farkas János, Székely András. 1839-ben Kézdiszentléleki Hodor Károly, 1841-ben elnök. Társ-birák: Becsky István, H. Szőllősi Mózes és Somay Pál.

1861–2-ben Hodor Károly elnök, Majthenyi István biró, Majthenyi Ferencz tollnok. Felső-kerületben. Alsó kerületben: Kakucsy Farkas elnök. Ez utóbbi és az előbbiek 1862. évi márczius havában 9 havi hivataloskodásuk után semmi fizetést hazafiságból fel nem vettek, de állásaikról leköszöntek. Birák: Butka Dániel és Szilveszter János. 1863-tól 1867-ben újra választva.

1868-ban árvabirák: Butyka Dániel és Szilveszter János.

1871-ben árvaszéki elnök: Anca Péter; Szabó Imre, Mán Tivadar ülnökök, jegyző Butka Dániel.