Rettegi járás.

Alsó-Ilosva. Nemesek 1-1 lovassal: Horváth János, Rápolty Ferencz, Ifj. Soós Sámuel, Szombati Miklós, Szombati István és Antal, Szeredai Mihály, Ütő Dávid, Csabai Péter, Horváth András, Daetári András, Dobai Antal, Soós István, Ifj. Horváth András. Egy-egy gyalogossal: Geréb Dániel, Solymosi Mihály, Ajtai Mózes és Mihály, Solymosi Miklós, Menyhárdt János, Ajtai Sámuel, összesen 14 lovas és 7 gyalog.

Bacza, Györgyfalva, Cs.-Hagymás, Mihályfalva.

Csicsó-Ujfalu. Nemesek 1-1 gyalogossal: Bogdán Irimia, Brogye Juon, Vaszilika, Danyila és György; Bogdán Vonutz, Pop Szimion, Bogdán Juon, Brogye Togyer, Oprisa Dumitruj, Pap Juon; Szabó {404.} Nyisztor, György és Mihály, Brogye Vaszilika, Szigyártó Gavrilla, Marosán Kosztán, összesen 17.

Emberfő.

Fel-Őr. Nemesek 1-1 lovassal: Frater Antal, Winkler Antal, Wass Antal, összesen 3.

Felső-Orbó. Nemesek 1-1 gyalogossal: Vajda Nyikuláj, Todor Ids. Szimion, Von Urszuluj, Makaria, Monuj, Makaria Juv., Juon, Gligor l. Ignát, Ilia, Ursz a Vonki, Todor Juv., Girán, Dumitru, Alexa, Von a Petri és György. Szilasi Nyiga, Szilasi Gligor, Páska On, Tyekár Gligor. Vajda Ursz l. Stefán, Dumitru l. György, Juon a Merii, Irimie, Petre a Marku, Silip l. Ilie és György Senex, Kupsa Lup, Vajda Von a Györgyi és Nekita, Vajda Ursz a Petri, Vajda Irimia a Todori, Vajda Dumitru a Urszuly, Vajda Silip, Vajda György Absitos, Vajda Vaszilika l. Juon, Butuza Gligor, Pop Nyekita és Maftye, Rusz Von, Silip és Ursz, Bogdán Von, összesen 44.

Gáncs. Nemes 1 lovassal: Daniel Antal, összesen 1.

Hollómező: Nemesek 1-1 lovassal: Rátz Ilia, Szuszin Pável, összesen 2.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Petrucz Nyisztor és Nyikuláj, Kupsa Ignat, Zob Von, Kupsa Danyila, Hangó Szimion és Iftyenie, Slán Ilia. Gavrilla és Ursz, Bota Juon, Kupsa Alexa, Bota Gligor, Györgyi, Alexa és Gavrilla, Kupsa Von l. Silip. Bota Sziridon (Lividon ?), Kupsa Von l. Gábor, Kupsa Todor, Makszin Gligor, Petrucz Lavuj, Kupsa Gyurka l. Praekup, Nyikuláj l. Gábor, Todor l. Márkuj, Lup l. Maftyej, Szimion, Von a Meriki, Jákob a Petri és Silip a Urszuluj, Kupsa Gábor, Petrucz Juon, Hangó Jákob, Zob (Zab) Todor l. Krecsun, Zob (Zab) Kosztán, Kermezán Petre, Juon, Silip, Von és Todor, Bota Alexa és Joszip, Petrucz Irimie, Zob (Zab) Makavej, Kira György és On, Borodi Todor, Kira Gligor, Bota Von és Todor, Pop Nyikuláj, Kirilla Vaszilia, Pop Márk, Petre, Von l. Gávrille, Gyorgye, Gavrille l. Togyer és Juon a Petri, Kupsa Gligor, Hangó Kosztán, Buzure Todor, Kupsa Von l. Mundru, Petrucz Von a Urszai, Hangó Pántyilimon, Kupsa Todor a Gaborai, Petrucz Lup a Gyurki, Turk Alexa és Ignat, Hangó Vaszilia, Kirilla Petri, Hangó Vaszilia Urszuluj, Buzura Silip, Pántyilimon, Von a Petri és Vaszilia l. Marie, Buzura Szimion és Gavrilla, Petrucz Gavrilla l. Nász és Praekup l. Togyer, Kirilla Joszip, Petrucz Nyikuláj, On, Todor, Silip és Antonye, Hangó Petre, Petrucz Todor l. Grig., Petrucz Doroftye és Petre, Hangó Dumitru, Joszip, Alexa és Vonuj l. Gyorgye, Hangó Petre, Buzura Ignat és Alexa, Márk Silip, Sárto Von, Mihaila, {405.} Alexa és Von, Buzura Jákob, Petrucz Kosztán a Mihályeszi és Vaszilia l. Mihály, Petrucz Todor, Hangó Gavrilla, Pop Silip, Petrucz Todor a Pásk, Pop Silip l. Gavrilla, Pop Tanaszi l. Anyiszie, Pop Kodre, Villa és Von l. Gavrilla, Bota Gavrilla a Onuluj, Bota Gyorgye, Pop Gyorgye, Bota Togyer, Petrucz Jakob, Kornya Juon, Pop Ilie, Iliszie és Szimion, Petrucz Von, Kosztán és Pásk, Bota Vaszilia, Petrucz Lup aluj Andre, Petrucz Prekup a Ursz, Hangó Gyurka és Von, Bota Gavrilla a Onuluj, Pop Alexa, Kupsa Ona Bumbuluj, Kirilla Dumitru és Von, Márk Györgyi, Dumitru és Alexa, Slain Vaszilia, Kupsa Györgyi, Márk Nyisztor, Hangó Togyer, Pop Szimion, Kupsa Vaszilia és Antonyia, Pop Irimia, Petrucz Ignát, Pop Togyer, Buzura Von, Bota Jakob, Kupsa Vaszilia a Makuluj, Bota Mihály, Mánk On, Ilyés Von és Juon, Vajda Toma, Petrucz Juon, összesen 157.

Deési Kereskedő János családi czímere.

Deési Kereskedő János családi czímere.*1. Siebm. Wb. IV. B. 15. Abth. 115. T.

Osztopáni Pernyeszi család czímere.

Osztopáni Pernyeszi család czímere.*2. U. o. 210. Taf.

Horgospataka. Nemes 1-1 lovassal: György Logyin, Szakmári Péter, Graur Onucz, összesen 3.

Nemesek 1-1 gyalogossal: György Juon, Buzura Todor, György Vonucz, Vonucz ifj., Nyikita és Vaszilia, Bogdán Silip, Lengyel Alexa, Petrán On, Nyámcz Gavrilla, György Taniszia, Deesan Vonucz, Kozma Lázár, Simon On, Petrán Gligor, Lengyel Vaszilia, Vajda Dumitru és On, Petrán Vaszilia és On, Kreminye On, Vajda Stefán, Glogen Juon, Petrucz Pintyilia és Logyin, Petran Gligor, Vajda Kosztán, Gyerman Gyurka, Vajda Von Mozár, Vajda Von, Bota Vaszilia, György Gligor, Petrucz Silip, Angálus Marosán Petre, György Alexa, Haragos Von, György Von, Györgyi és Gyurka, Butuza Silip, Todoran Szimion, Petrucz {406.} Kosztán, György Timofia, Gábor, Gábor ifj., Dumitru és Alexa, Válá Von; György Juon l. Laczko, Silip l. Von, Silip l. Sziridon (Hiridon), Vajda Grauronucz, Szimion; György Lup; Gyeonyiszia, Silip Tanaszia és Von, Pop Alexa, Csicso János, Vajda Flora, Petre, Gligor, és Stefán, Prodán Alexa, Vaád Stefán; Petrucz Vaszilia, Vonucz, Pártyime és Gyurka, Haragos Jákob, Pop Von, Bogdán Gyurka, Csupej Todor,*

1. A család leszármazási táblázata:


Drága-vilmai Csüpe Dániel (nemességszerző, Szamosújvár, 1677 XI/20); Kifor; Gergely, Boérfalván pap; Péter, Horgospatakán pap; Alexius ugyanott pap; I. János Felsőkosályon pap; Mihály Horgospatakán birtokos; Tódor horgospataki pap; Nule ugyanott pap 1874-ben; II. János u. o. pap 1874-ben; Vonul Deés-Aknán lakik 1784-ben; Lázár és Karácsony 1806-iki inscriptióban nevük benfoglaltatik; Athanazius 1773–1851 horgospataki pap. Neje: Jantsy Theodora; László 1803–1885 udv. titkár Bécsben. Neje: Aufmuth Borbála; Antal 1811–1894 deésaknai pap; Valérius †; Ambrus szül. 1847. Neje: Györke Karolina; Ágoston szül. 1852. Neje: Szimonisz Erzsébet; Christina szül. 1854. Férje: Molnár László; Ilona szül. 1856.; Gábor sz. 1863. Neje: Szeplekán Zsuzsa; Aranka 1878.; Kálmán (Dragutin) 1880.; Viola 1882.; Cornelia 1896.; Ágost szül. 1872. Nevét „Deésy”-re változtatta. Neje: Papp Clotild Cornelia; László szül. 1874. megh. 1892.; Antal szül. 1876. Neje: Romhányi Emma. Nevét „Deésy”-re változtatta; Lajos 1877–1878; Valéria szül. 1880.; Cornelia szü. 1897.; Margit szül. 1898.; Ilona szül. 1900.; László 1902–1903.

és Pahonia; György Gligor, Togyer, Vonucz a Prekup, Gligor a Togyer, György Vaszilia és Von, összesen 80.

Kozárvár. Nemesek 1-1 lovassal: Gróf Mikó Károly, Veress Sámuel, Rácz János, Istvánfi Péter, Pop Vaszilika, összesen 5.

Makrai Elekné, Szentiványiné concuraltak.

Lábfalva, Monostor.

Négerfalva. Nemes 1 lovassal: Nagy Dániel.

Nemesek 1-1 gyalogosal: Petrucz Ursz és Vonutz, Sinka Nyikulaj, Drexan Todor, Petrucz György, Szimion és Tanászi, Bota Juon és Maftyej, Brogya Sándor, Nemes Vaszilia, Szigyárto Iszáj, Marosán Kosztán, Drexán Mihály, Petrucz Makovej, Bogye Ilia, Drexán Toma, Dán Pántyilimon, Pop Lázár, Marosán Silimon, Pop Tyifor, Marosán György, Bota Juon és Vaszilia, Szigyártó Vonucz, Pucz Kanonucz, {407.} Putzkán Alexa, Puczkán Kira és Irimia, Marosán Juon, Vlád Lup és Onucz, Dimbán Todor és Vaszilia, Szeleván Kosztán, Marosán Ignát, Dimbán Iliszie, Szigyártó Juon, Iván Petre, Preszikán Togyer, Brogye Nyikita, Petrucz Gligor, Betyinás Szimion, összesen 44.

Pecsétszeg: Nemesek 1-1 lovassal: Vajda György, Szakmári Lup, Péter János, Szakmári Pintye, János, Juon, György l. János, Lup l. János, Vaszilia l. Pintye, Juon l. Vaszilia, Prodán Vonucz, összesen 11.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Szakmári György és Stefán, Pap Vonucz a Bumb, Pap Vonucz l. Ilie és Györgyi, Madán Dumitru és Ilie, Páska Lup, Farkas Nyikulaj és Onucz, Prodán Ursz, Sztoján Juon és Petre, Farkas Juon, Ilia és Todor, Szakmári Ilia és Ursz, Sztoján Juon és Petre, Farkas Juon, Ilia és Todor, Szakmári Ilia és Ursz, Bota Gavrilla, Szakmári Nyikulaj, Gávrilla, Szimion, Todor, Juon, Petre, Somlya Ono és Irimia, Pop Petre, Bugye Ursz, György Vaszilia és Nyika, Sztoján Onucz, Szusze On, Moldován Ilie, Farkas Jákob, Svceus Petre, György Szimion, György Gavrilla, Burza Von, György Vaszilia és Dumitru, Pop Pantyilimon, Tyekár Todor, György Gavrilla a Grigi, Vajda Vonucz, Páska Ursz, Szigyártó Vaszilia, Szakmári Lőrincz és Ursz, Krisán Dumitru, Szakmári Urszuly l. Dumitru, Krisztye György, összesen 52.

Retteg: Nemeek 1-1 lovassal: Szepesi Mihály, Csomos Sámuel, Szeredai György, Szőcs Ferencz, Herczeg József, Mocsai János, Váradi Sámuel, Miskolczi Zsigmond, Fábia Kovács Ádám, Farczádi József, Dobai Károly, Szél Mihály, Geréb István, Csobai István, Totfalusi Miklós, Rákosi István, Hunyadi József, Nemes György és János, Gergelyfi Lusztyik, Lázár Áron és László, összesen 22.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Szél János és Sámuel, Horváth András, Körösi Pál, Mózes, János és Dániel, Nagy András, Csepregi István, Szél István, Üregdi Gergely és Mihály, Ajtai Dániel, Tót Mihály, Ferenczi László, Szombati János, Litterati Farkas, Ádám és János, Májlát József, Gyarmati János, Szél István Junior, Imre és Farkas, Becsi Miklós, Prodán József, Molnár András, Lázár János, összesen 28.