Bethleni járás.

Csépán. Nemes 1 lovassal: Földvári Farkas, összsen 1.

O.-Némethi. 1 lovassal: Kovács Mihály, összesen 1; nemessége nem tudatik.

1-1 gyalogossal: Kovács Mihály, András és Elek; nemességük nem tudatik; összsen 2.

M.-Nemegye. Nemes 1 lovassal: Turanczi Elek, összesen 1.

Nemes 1-1 gyalogossal: Borzási István és János, összesen 2.

Virágosberek. 1 gyalogossal: Dyenes István; nemessége bizonytalan; összesen 1.

Tóhát. Nemes 1 lovassal: Sebesi Sámuel, összesen 1; meghalt successora Ugron János.

Somkerék. Nemesek 1-1 lovassal: Gr. Kornis Zsigmond, gr. Kendefi Elekné, meghalt successora Kendefi Ádám tutorság alatt levő; Rosnyai István, Barannyai Antal, meghalt successora Tatrosi László; Veér {414.} József, Mara Gergely, Berzenczei Mihály im., Kertész Imre im. paraszt, Szabó József im., nemessége bizonytalan; B. Rauber im. összesen 10.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Szabó Mihály, Péter, János és András, Fazakas János; Kertész György, Mester András, Albert István, nemességük nem tudatik; összesen 8.

S.-Udvarhely. Nemesek 1-1 lovassal: gr. Kemény Sámuel, Fekete Sámuel, Halmágyi Imre, Kovács János, Vinter Ferencz, Kolumbán Mihály, szegény is, vén is; Szantai Ferencz, nemessége bizonytalan; Kovács Dániel, Csabai Miklós, összesen 9.

Gyalogos nemes 1 lovassal: Vinter Mihály.

N. B. Kimaradt Bornemissza József.

Brete. Nemes 1 lovassal: Gr. Bethlen Sámuel, összesen 1.

Nagyfalu. Nemesek 1-1 lovassal: Gr. Bethlen Dániel, gr. Bethlen Miklós és Sámuel, gr. Mikó Miklósné, br. Kemény Simon, összeen 5.

Böőd. Nemes 1 lovassal: Mohai Farkas.

Bethlen. Nemesek 1-1 lovassal: Gr. Bethlen Ferencz, gr. Bethlen Pálné, gr. Mikes Istvánné, Jekei Zsigmond, Szikszai Zsigmond, Székely Sámuel, Széki János, nemessége nem tudatik, összesen 7.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Szikszai György, Széki Mihály, Szabó József, Selatta János, nemességük kétséges; összesen 4.

F.-Oroszfalu. Nemes 1 lovassal: Csernátoni Antal, összesen 1.

Málom. Nemes 1 lovassal: Jekei Sándor.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Kis István, Désre változtatta lakását; Gellért Mihály és István, Vas József, Gellért János, Vas György, Vas László, Felszegi Ferencz, Gellért Márton, Vas Imre, összesen 10.