Deési járás.

A.-Gyékényes. Im. nemes 1 lovassal: Katona Zsigmond úr im., összesen 1.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Péter Lup, Togyer és Kozma im., Vajda Juon és Kosztán, Trif Demeter, Gligorás, Pantyilimon és Vonucz, Buzura Juon öreg, erőtlen c; Vonucz, az el?bbinek fia, egy házban laknak; Bota Silip, Maftye c. és Todor, nem produkáltanak; Bogye Atyim hosszasan beteg, meghalt; Marosán Alexa, összesen 16.

Dengeleg. Im. nemesek 1-1 lovassal: Pap Miklós, Páska György, Dorgó János, Tarcza László, összesen 4.

Darabontok 1-1 lovassal: Turi Vaszilika c., Turi Szamoila c., Szőke György c., Szőke Márton, Miklós és Bumb, összesen 6.

{415.} Deésakna. Im. nemesek 1-1 lovassal: Toldi József, Forika Imre, Butka Elek, Osvát Márton, Cseh András, Tunyagi József, Görgényi Csiszár Zsigmond és Lőrincz, Kőmives Dávid, Borsos Gergely, Tárcza Mihály és Vonucz, Kis Jakob, Flórián László, Florián Gligor, Pap Irimie, Lakatos Farkas János, összesen 17.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Horváth János im., a sóhivatalnál strázsa, sánta is; Horváth Beniamin im., sánta; Ferséti Sándor, Csupej János, Rácz Miklósné, özvegy, fia Miklós; Florián Sándor, nyomorult sánta; Ferseti Juon im., sóvágó; Barta György c., vén; Görg. Csiszár József és Csiszár Sándor, Mán Szimion és Mán Károly c., összesen 22. Nem producaltak.

Girolt. Im. nemesek 1-1 lovassal: Becze László, öreg, de van fia Farkas; Becze Zsigmond, Nyerges István, Becze Mihály, nb. Kolozsvármegyében Fejérden lakik; Fodor Gergely, Pap László Gecze, Román Petre Urszaj c., Szilágyi István, összesen 7.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Román Togyer Urszon, meghalt, özvegyére hagyja a jószágot; Román Von, Román Petre Vanyi, Prekup, Szimion, Ursz, Petre Angel, Vaszilie, Germán, Silip, Lup a Vili, Juon Naszti és Togyer Korszoj, Kupcse Juon és Dumitru, Pap Tanászia, Buzura János, Gábor Gligor és Kozma, Filip Juon, Csicsó Vaszilika, Tyifor Vonucz, Florián Györgyi, Pap Irimie, Rácz Györgyi, Marosán Tanászia és Miklós András c., nem produkáltanak; Román Petre Tanászia, sellér jószágot akar venni; összesen 29.

Kecset. Im. Nemesek 1-1 lovassal: Br. Diószegi Ferencz, Váradi Zsigmond, egészségtelen, vén; Váradi Pál, összesen 3.

Im. nemesek 1-1 gyalogossal: Bajnoczi László, Bajnoczi Zsigmond, Pánczélcsehen N.-Dobokamegyében lakik; Csiszár Márton, Tyekár Gavrilla, Benkő János, ekklezsia helyén lakik: összesen 5.

Kodor. Nemesek 1-1 lovassal: Weer György úr, László és Dániel, összesen 3.

Kérő. Im. nemesek 1-1 lovassal: Szilágyi Katona György, Basa István, összesen 2. Karácson Kristóf kimaradt.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Kérei István és Kérei Albert im.; Kérei János c.; Szilágyi András, Kisári István, Koszorus János, Vida Tyimuj és Juon c. nem produkáltak; Kántor Péter, Mihály és János, Módi György és István darabontak, összesen 13.

Néma. Nemesek 1-1 lovassal: br. Toroczkai Gáspárné özvegy; Kádár Zsigmond, Fejérdi Zsigmond, Babos János, Kádár Elek (katona lett) és Lajos Gergely im., összesen 5.

{416.} Nemesek 1-1 gyalogossal: Lenardt Dániel, Szentpéteri József és György im.; Pap János és István im. eladták jószágaikat, semmit sem birnak; Lengyel József, János, Mihály, András és Dániel c.; Hunyadi István, Barcsai Ferencz és András, Olár Artenyia, Kok Maftye és Jákob c. nem produkáltak, összesen 16. Kimaradtak: Kis György, Tyifor György, Godzsa György, Madán Kozma.

Ormány. Im. nemesek 1-1 lovassal: Váradi József, Rácz József, Pető János, összesen 3.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Fejérdi Sámuel és István, Szigeti József (nemessége kétséges) im.; Pap Nyikuláj c.; Silai Samu, Vancsa Ilia, Vantza Petre és Gavrilla darabontok, összesen 8. Kimaradt: Román Vonucz, Tamás Kozma.

Péntek. Im. nemesek 1-1 lovassal: Toroczkai Sándor és György, Tárcza János, Florian Togyer (nemessége kétséges), Tamás Samuka, Pap Dumitru, Juon öreg és Gligor, összesen 8.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Toroczkai Kristóf erőtelen vén obsitos katona im., Tárcza Togyer Sen., Tárcza Togyer Jun. sánta és félszemü, Tárcza Juon Krucsilli, Tárcza Tyira a Ilii meghalt, fia György meghalt, de van fia Jákob, Tárcza Kosztán Sen., Tárcza Petre, Pap Gligor, Pap Vonucz Puskás meghalt, Pop Vaszilika öreg, Boér János, Tárcza Gábor Sen im.; Tárcza Kosztán Tyireszk, Tárcza Vonucz, Florian Vonucz nem produkált, Tamás Flora, Demeter és Juon c., összesen 18. Kimaradtak: Tárcza Mihály, Jákob és Tamás Vonucz a Denyili.

Széplak. Nemesek 1-1 lovassal: Makrai József, Beniamin, János és László, összesen 4. Makrai Elekné özvegy. Meghalt successor Makrai Sámuel.

Szűkerék. Im. nemes 1 lovassal: Bab István.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Tyifor Irimie és Demián, Tyekár Nyikuláj és Togyika, összesen 4.

Szek.-Törpény. Nemes 1 lovassal: Weér Pál tanuló.

Sajgó: Nemes 1 gyalogossal: Rusz Gligor, nem produkált.