Szurduki járás.

Nagy-Lózna. Im. nemesek 1-1 lovassal: Pop Irimia Senior, Hosszu Kosztán, Császkai Vonucz Jun., Pokol Lupucz és Maftyej (süket, vén fia), Pokol Onucz, Pokol Urse és Onucz (igen vén a fia), Irimus Péter apa, fiai: Vonucz, Grigor és Mitru (az apa akar menni), Irimus Vonucz, Irimus Gavrilla fiu (a fiu megyen), Irimus Juon, Irimus Jov. fiu (a fiu megyen), Császkai Sofronye, Császkai Vonucz Senior apa, fiai: {417.} Zachariás és András (a fiuk közül akármelyik), Pokol Von apa, Pokol Ignát fiu (az fia megháborodott eszü, apa pediglen öreg és süket), Pokol Danila, Pop Mihály és Togyer testvérek (egyik akármelyik), Pop Grigorás apa, Pop Vonucz fia (az fiu megyen); Pop Gyorgye, Pokol Lupuj apa, Pokol Dumitru fiu (az fiu megyen), Balint Lupucz con., összesen 19.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Pokol Silip és Toma, Irimus Kosztán, Pokol Mitru l. Maftye, Pokol Gavrilla (egy són, kenyeren az apa fiával), Pap Irimia, Durus Ursz, Pop Gavrilla, Pokol Gyorgye, Horváth Vaszilia, Horváth Lup, Császkai Vaszilie Senior, Sztegár Onucz, Császkai Vaszilie Junior, Irimus Ursz, Irimus Merion, Pokol Gavrilla, Pokol Vonucz Junior, Pokol Vonucz a Pask, Drágos Gyorgye, Horváth János, Pop Alexa és Luka, Pokol Gavrilla Doki, Pokol Alexa Doki, Pop Alexa és János, pokol Onucz l. Lup, Jura Ursz, Mánn Ursz, Horváth Zaharia. Hosszu Andris és Szimion, Czinta Vaszilie, Pop Maftye con. Nádházi Dumitru és Zaharia. Páska Lupucz con. Páska Stefán, Maftye és Gavrilla; összesen 41.

Kőlózna. Nemesek 1-1 lovassal: Pokol János, Pokol Gavrilla apa és Vila fiu (vén, szolgálatot nem tehet), Pokol Danila apa és Luputz fia im.; Rád Togyer és Silimon (testvérek) con.; összesen 4.

Bojnichich család czímere.

Bojnichich család czímere.*1. L. Kővárvidéknél.

Nemesek 1-1 gyalogossal: Pokol Mitru l. Vaszi, Todor és Juon im.; Durus Stefán, Pap Szimion, Szima Ilie apa és Györgyi fiu, Maftye Gavrilla és Vonucz, Pop Grigorás con.; összesen 8.

Zálha. Nemesek 1 lovassal: Péter Todor apa, Stefán és Mihály fiuk im.; összesen 1.