III. Képek

     Losonczi br. Bánffy Dániel     294

     Losonczi br. Bánffy Dezső     199

     Bethlen község     109

     Bethleni gr. Bethlen Pál     193

     Bethleni gr. Bethlen Sándor     198

     Bethleni gr. Bethlen Pál     203

     Uzoni gr. Béldi Ferencz     293

     Kászonyi br. Bornemissza Károly     200

     Gelváchi Désy Zoltán     201

     Felsőszőcsi őskori edények     171

     Hallerkői gr. Haller István     192

     Hallerkői Haller György     190

     Hallerkői Haller Zsigmond     188

     Branyicskai br. Josika Lajos     292

     Gönczruszkai gr. Kornis Boldizsár és Gáspár     185

     Kézdiszentléleki Kozma Imre     194

     Kővár alaprajza 1680-as évekből     329

     Kővár romja 1860-ban     333

     Kővár és környéke 1898-ban     341

     Részletek a kővári várhelyről 1898     337339

     Sombori család ostyasütője     162163

     A széki ev. ref. templom belseje 1898-ban     123

     Budetini Szunyogh Gáspár     344

     Csicsókereszturi Torma Károly     197

     Köröstarcsai Weér Farkas     195

     IV. Családi czímerek.

     Jószipláposi Antal cs. czímere     382

     Altorjai Apor cs. cz.     98

     Kozárvári Baky cs. cz.     387

     Barothy cs. cz.     380

     Ilyésfalvi Bialis máskép Olasz cs. cz.     187

     Knini Bojnichich cs. cz.     417

     Bör cs. cz.     385

     Deesi Cserépi cs. cz.     126

     Deési Daday cs. cz.     138

     Csókfalvi Farkas cs. cz.     67

     Alsókosályi Farkas cs. cz.     420

     Bethleni Hary cs. cz.     156

     {437.} Hatvani cs. cz.     385

     Br. Petrichevich Horváth cs. cz.     88

     Kusalyi Jakich cs. cz.     360

     Magyardellői Jármy cs. cz.     90

     Jábrodi Jábroczky cs. cz.     100

     Kapivári Kapy cs. cz.     99

     Karulyfalvi Karuly cs. cz.     85

     Deési Kereskedő cs. cz.     405

     Kissolymosi Kereső cs. cz.     205

     Kovács cs. cz.     420

     Kővárvidék cz.     334

     Laczk cs. cz.     132

     Felpestesi és Vizszentgyörgyi Makray cs. cz.     115

     Manny cs. cz.     411

     Maksai Máriaffy cs. cz.     100

     Viczei Mindszenti cs. cz.     100

     Szamosújvári Novák cs. cz.     391

     Deési Pávay cs. cz.     360

     Petrovinai Pekry cs. cz.     8

     Gersei Pethő cs. cz.     10

     Derzsy Petky cs. cz.     65

     Osztopáni Pernyészi cs. cz.     405

     Tövisi Rácz cs. cz.     401

     Görcsöni Serédy cs. cz.     371

     Kissolymosi és Farczádi Simó cs. czímere     146

     Soos családok czímerei     421

     M.-n.-sombori Sombory cs. cz.     152

     Gyulafehérvári Szabó cs. cz.     127

     Deési Szabó cs. cz.     44

     Szalaházi cs. cz.     376

     Deési Széki Sándor cs. cz.     159

     Budetini Szunyogh cs. cz.     343

     Szentgyörgyi cs. cz.     115

     Borosjenői Thury cs. cz.     11

     Virágosberky György cs. cz.     108

     Zámbó Mihály cs. cz.     66