Vidacsteleke.

Ez is mint Vajdaháza, melynek közelében vagy határán feküdt, 1320-ban*11. Dl. 1991. fordul elő először Vidachteleke néven. A Sombor nemzetségbeliek birják, névszerint Csonka László és fiai: Beke és Domokos. De tőlük I. Károly király elveszi s Elefánthy Dezsőnek adja.