a) Csak Szolnokmegye főispánjai:

1193. Macarius.*2. Fejér II. 290. l. Torma József jegyzeteiben 1000-ben Zonuch, 1067-ben Pétert az Aba nemzetségből és 1113-ban Mercurius vajdát, 1182-ben Lestar vajdát sorolja föl. 1193. Mathana.*3. Wenzel XI. 54. 1197. Hermo.*4. Fejér II. 309. l. 1198. Petrús, a Töre fia, comes curialis = országbiró.*5. U. o. 331. l. Theiner I. 68. 1199. Tiburcius.*6. Fejér II. 348. l. Hazai Okmt. II. 2. l. 1199. Ampudinus.*7. Fejér II. 365. IX. 7 k. 640. Theiner I. 80. Kercselich. Hist. Ep. Zagr. I. 45. Tkalcii Mon. I. 8. 1201. Martinus vagy Maranus.*8. Haz. Okmt. V. 5. Fejér II. 388. V. 1. k. 182. 1205–1206. Smaragdus, zonukiensis et comes curie, Bálcsu hadnagy, Pous curialis comes.*9. Fejér III. 1. k. 22, 32. Wenzel VI. 300. XI. 85. V. Reg. 148., 253., 375. és Krauz: Mon. Eccl. Strig. I. 185. 1209–1229 közt Tamás, comes.*10. Váradi Reg. 143. 1209–1229 közt: Tóbiás, Vitalis, Iván, Maurianus, Angelus, Tompa, Pris vagy Pers, curialis comesek, Kristóf comes, Tamás comes.*11. Váradi Reg. 6, 13, 30, 40, 61, 71, 73, 95, 98, 108, 113, 143, 176, 196, 238, 276, 277, 285, 303, 310.