b) Erdélyi vajda és szolnoki főispán:

1214. Jula, (Kún nemzetségbeli Siklosi Gyula), vajda és Comes Zonukiensis.*12. Fejér III. 1. k. 163. és Dr. Petri Mór. Szilágyvármegye monogr. I. k. 777. l.