c) Szolnoki főispánok, egyszersmind nem erdélyi vajdák.

1214. Jula vajda és Comes Zonukiensis.*13. Fejér III. 1. k. 163. 1220. Jula, maior, bodrogi és szolnoki főispán.*14. U. o. 287. l. 1221. Borisius.*15. U. o. 328. 1227. Euzidinus.*16. Theiner. Mon. Hung. I. 86. 1228–1230. {176.} Dénes (Hédervári), tárnokmester (a Tomaj nemzetségbeli Dénes fia.*1. Fejér III. 2. k. 142, 213. Hazai Okmt. II. 5. VI. 25. 1234. Dees.*2. Fejér III. 2. k. 407. l. 1235–36–37–40–41. Dénes, nádor.*3. Fejér IV. 1. k. 27. Haz. Okmt. VI. 30. Fejér IX. 3. k. 142. IV. 3. k. 552. Frankl. A nádori és orszb. hiv. 157. 1245–47–50. Pál.*4. Fejér IV. 1. k. 388. IV. 1. k. 454. Theiner Mon. Hung. I. 210. 1251–56–58. Dénes, a Türje nembéli.*5. Fejér IV. 2. k. 98. IV. 2. k. 401. IV. 2. k. 451. 1251. Dénes (szentgróti), comes de Zonuk, előbb nádor.*6. Zalaméri Oklt. I. 22. 1260. Baas (?)*7. Csak Fejérnél VII. 2. k. 317. 1263. István.*8. Csak Fejérnél az Archontologiában.