d) Erdélyi vajdák, mint Szolnok főispánjai.

1268–70. Miklós, egyszersmind erdélyi vajda.*9. Fejér IV. 3. k. 468. Haz. Okm. III. 23. 1271–72. Máté, egyszersmind erdélyi vajda.*10. Fejér V. I. k. 137, 183. 1272–73. Miklós, egyszersmind erdélyi vajda.*11. Fejér V. 2. k. 49, 71. VII. 2. k. 317. Hazai Okmt. II. 11. VI. 189, 192, 194. Gr. Károlyi cs. okl. I. k. 91. 1273. János, erdélyi vajda.*12. Fejér V. 2. k. 103. VII. 2. k. 317. Haz. Okmt. VII. 140. 1273–74. Máté, erdélyi vajda.*13. Haz. Okmt. VII. 145. Fejér VII. 5. k. 589. 1274–75. Miklós, erdélyi vajda.*14. Fejér V. 2. k. 235. V. 2. k. 169. VII. 5. k. 592. Haz. Okmt. VI. 197, 200, 205. VII. 157. 1275. Máté, erdélyi vajda.*15. Fejér V. 2. k. 209, 254, 267. Haz. Okmt. VI. 210. 1275. Ugrin, erdélyi vajda.*16. Fejér V. 2. k. 232, 278. 1275. László, erdélyi vajda.*17. U. o. 256. 1276. Máté, erdélyi vajda.*18. U. o. 337. 1276. Ugrin, erdélyi vajda.*19. U. o. 340. 1277. Miklós, erdélyi vajda.*20. U. o. 405. és Haz. Okmt. VI. 227. 1277. Máté, erdélyi vajda.*21. Teutsch és Firnhaber. Urkundenbuch 111. 1278. Miklós, erdélyi vajda, Móricz mester fia.*22. U. o. 112. 1279. Fintha, erdélyi vajda.*23. Fejér V. 2. k. 492. 1282. Roland, erdélyi vajda.*24. Gr. Károlyi cs. oklt. I. k. 15. 1283. Apor, erdélyi vajda.*25. Wenzel Árp. Uj Okmt. IV. 262. 1284–85–88–90–91–93. Roland, erdélyi vajda.*26. Fejér V. 3. k. 260. Zichy Codex I. 63. Teutsch és Firnhaber 144. Haz. Okmt. VI. 356. Fejér VI. 1. k. 117. Hazai Okmt. VII. 220, 232. 1293. Miklós, erdélyi vajda.*27. Fejér VI. 1. k. 264. 1296.*28. Tört. Tár 1889. évf. 575. l. 1297–99–1308–10–13. László, erdélyi vajda.*29. Fejér VI. 2. k. 102. VIII. 1. k. 389. XI. 465. Teutsch és Finhaber 109, 214. Zichy Cod. I. 117. Anjouk Okmt. I. 301. és Dl. 28709, 28710, 30595. 1315. Miklós, erdélyi vajda.*30. Anjouk. Okmt. I. 387. 1317. Tamás, erdélyi vajda.*31. Fejér VIII. 2 k. 48. 1317–18. Dósa mester, erdélyi vajda.*32. U. o. 48, 101. 1319. László, erdélyi vajda.*33. Székely Okl. I. 32. 1319–20–21. Dósa, mester, erdélyi vajda.*34. Kállai ltár. Pesty Frigyes. Eltünt várm. I. 111. Zichy Cod. I. 171, 172. Anjouk. Okmt. I. 594, 597. Fejér VIII. 2. k. 293. 1321–27, 29–30, 33–42. Tamás, erdélyi vajda. (Thomas Zechen comes de Zonuk.) néhol Arad, Csongrád és Szolnok főispánja, erdélyi vajda és nógrádi főispán.*35. Fejér VII. 2. k. 316, 328. VIII. 3. k. 423. X. 3. k. 288. X. 7. k. 765. XI. 432. IX. 2. k. 310. VIII. 4. k. 622. Haz. Okmt. III. 71. IV. 133. II. 40. 43. 45. 52. 55. III. 122. V. 111. II. 74. Székely Oklt. I. 38. 47. 50. Pray Annales II. 25, 28. Győri füz. II. 245. Dessewffy Oklt. 213, 223. Zichy Cod. II. 45, 48. Gr. Károlyi cs. okl. I. 55. 1342. Pecheyth Miklós, erdélyi vajda.*36. Fejér. IX. 1. k. 56. 1345–48. István, {177.} erdélyi vajda.*1. Pesty, Elt. Várm. I. 112. Okl. a M. N. Muz. Tudom. Gyüjt. 1830. I. 52. Fejér IX. 2. k. 470. Dipl. eml. az Anjouk. II. 315. Gr. Károlyi cs. lt. I. 164. 1346.*2. Dl. 3858. Hench, ispán. 1348. Péter, erdélyi vajda.*3. Fejér IX. 1349. András, erdélyi vajda.*4. Zichy cod. II. 367. 1349. István, az Illés fia, erdélyi vajda.*5. Fejér IX. 1. k. 742. 749. és Dés város ltára. 1352–53. Miklós, Lőrincz fia (Ujlaky), erdélyi vajda.*6. Fejér IX. 3. k. 664. 2. k. 212. 6 k. 62. Gr. Károlyi cs. Oklt. I. 214. 1353. András mester, erdélyi vajda.*7. Székely Oklt. I. 62. 1354. István, erdélyi vajda.*8. Fejér IX. 2. k. 317.