f) Erdélyi vajdák, mint Szolnok főispánjai.

1355. Miklós, erdélyi vajda.*10. Fejér IX. 2. k. 366. 7. k. 136. 150. 1355. Konth Miklós, erdélyi vajda,*11. Fejér IX. 2. K. 444. nádor.*12. Fejér IX. 7. k. 139. 1356. Dénes, erdélyi vajda, Temes, Arad, Csanád és Szolnok főisp.*13. Tud. Gyüjt. 1830. I. 87. 1356. Miklós, erdélyi vajda.*14. Fejér IX. 2. k. 470. 478. 1356. Miklós, Lőrincz fia (Ujlaky) erdélyi vajda.*15. Fejér IX. 2. k. 483. 1356–59. András, erdélyi vajda.*16. Fejér IX. 2. k. 481. 497. 547. IX, 7. k. 141. IX. 2. k. 572. 581. 584. 598. X. 7. k. 766. XI. 515. IX. 2. k. 670, 726. IX. 3. k. 131. Zichy cod. III. 48. IV. 637. 1359–61, 63. Dénes, erdélyi vajda.*17. Dessewffy Oklt. 262. Fejér IX. 3. k. 200. 212. 234. 358. 380. 1364. István, erdélyi vajda.*18. Fejér IX. 3. k. 417. 1365–66. Dénes, erdélyi vajda. Állitólag Bebek,*19. Székely Okl. I. 68. bodonyi kapitány, Temes és Szolnok várm. főisp.*20. Fejér IX. 3. k. 560. 1368. Ismeretlen nevü erdélyi vajda, egyszersmind szolnoki főispán.*21. Fejér IX. 3. k. 664. 1369, 71, 72. Imre, erdélyi vajda; Bebek, Dénes testvére.*22. Fejér IX. 4. k. 180, 375, 376, 474, 475. Dessewffy Oklt. 297, 298. 1373. Mihály.*23. Fejér IX. 7. k. 339. 1377, 79–85, 88–91. László, erdélyi vajda.*24. Fejér IX. 5. k. 209, 340, 359, 423, 417, 459, 463, 480, 561, 566, 571, 576. X. 1. k. 65, 80, 87, 129. X. 3. k. 311. X. 1 k. 260, 410, 503, 513, 555, 579, 586, 610, 675. Gr. Károlyi cs. oklt. I. k. 401. 1391–93. Bubek Imre, erdélyi vajda.*25. Fejér X. 1. k. 678. 2 k. 54, 99, 111, 115, 157. 3. k. 133. 1393–95. Frank, Kónya bán fia, erdélyi vajda.*26. Szebeni ltár I. 67. Székely Oklt. I. 87. Fejér X. 2. k. 267, 298. 1397–99, 1401. Stibor, erdélyi vajda.*27. Fejér X. 2. k. 432, 452, 464, 474, 537, 639. X. 3. k. 151. X. 4. k. 63. 1402. Csáky Miklós és Marczaly Miklós, erdélyi vajdák, Szolnok és Temesm. főispánjai és kunok birái.*28. Cornides, Tud. Gyüjt. 1821. 8. füz. Tört. Tár XII. 180. 1404. Tamásy János, Henrik fia és Szántói Laczk Jakab erdélyi vajdák.*29. Gr. Teleki cs. ltára. Pesty, Eltünt várm. I. 115. 1405. Laczk Jakab, erdélyi vajda.*30. Fejér X. 4 k. 465. Tud. Gyüjt. 1830. I. 58. 1406–7. Tamásy János, Henrik fia és Szántói Laczk Jakab, erdélyi vajdák. Szolnokmegyei ispán Dobokai {178.} János alvajda.*1. Fejér X. 4. k. 576, 644. 1407. Szántói Laczk Jakab, erdélyi vajda.*2. Szebeni ltár. II. 95. 1408. Tamásy János, Henrik fia és Laczkfi Jakab erdélyi vajdák.*3. Gr. Teleki cs. ltára. 1412. Stibor, erdélyi vajda, egyszersmind Trencsén, Besztercze, Nyitra m. főispánja.*4. Sieb. Prov. Bl. I. 32. 1415. Losonczy István és Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajdák.*5. Pesty. Eltünt. r. várm. I. 116. 1415, 19. Csáky Miklós, erdélyi vajda.*6. Szebeni ltár IV. 499. II. 30. 1421. Csáky László, erdélyi vajda.*7. Székely Okltár I. 117. 1422, 26. László bihari főispán.*8. Fejér X. 6. k. 494, 800. 1423-ban*9. Dés város ltára 23. sz. Csáky Miklós vajda és szolnoki comes. 1427. Katay Mihály, jász-kún kapitány.*10. Századok 1875, 248. 1431, 34–36. Csáky László, erdélyi vajda.*11. Tud. Gyüjt. 1830. I. 53. Nagyszebeni ltár II. 105. Fejér XI. 500. 1439. Lévay Cseh Péter, erdélyi vajda, a Sárkány rendnek tagja, főlovászmester, macsói bán. Ősei Csehországból származtak, Léva uradalmát Zsigmond császártól kapta.*12. Budai F. Lexicon I. 502. l. és Székely Okl. I. 139. 1439. Csáky László, erdélyi vajda.*13. Fejér XI. 458. 1439-ben márcziusban Losonczy Dezső erdélyi vajda zonuki gróf (comes).*14. Torma gyüjt. 1441, 42, 44, 48. Hunyadi János, erdélyi vajda, székely és temesi gróf, Szolnokmegye főispánja*15. Fejér Genus et incunabula 46. 63, 126. Okl. Gyulafehérvár kápt. Székely Oklt. I. 155. és végül kormányzó. 1459, 63. Szentgyörgyi és Bazini János gróf, erdélyi vajda, az utolsó szolnoki főispán.*16. Tud. Gyüjt. 1821. 8. füz. 80. 1830. I. 70.