{234.} Szolgabirák, segédszolgabirák, irnokok.*1. 1876 okt. várm. jk. 47. sz. A járásaikon kivül lakó szolgabirák tartsanak legalább irodát járásaikban.

1. Alparéti járás: 1867 jul. 16-án br. Diószegi Géza, lakása Oláh-Vásárhelyt. 1868 jan. 23-án Keresztes Béla s. szolgb. 1876 szept. 4-én Muszte László irnok.

2. Bálványos-váraljai járás: 1867 jul. 16-án Rácz Miklós, lakása Deésen. 1868 jan. 21-én Gála István s. sz. 1876 szept. 4-ike előtt szolgabiró, ekkor Brehár Tivadar írnok. Hodis Gábor írnok.

3. Bethleni járás: 1867 jul. 16-án Floth Ferencz Adolf, Bethlen. 1868 jan. 21-én Püspöki Antal s. sz. 1876 szept. 4-én Tekár György írnok.

4. Deési járás: 1867 jul. 16-án Bokros Lajos, 1871-ben lakása Szükeréken. 1871–75-ben Bányai József. 1876 szept. 4-én Hatfaludi József. 1868 jan. 23-án Bányai József s. sz. 1876 szept. 4-én Hozán Dénes írnok.

5. Kaczkói járás: 1867 jul. 16-án Pécsi Imre, lakása Deés. 1876 szept. 4-én Buzura János, 1868 jan. 23-án Balog Károly s. sz. 1876 szept. 4-én Jekei Eduárd írnok.

6. Kőfarki járás: 1867 jul. 16-án Szántó Márton, lakása Felső-Egres. 1868 jan. 23-án Keresztes Károly s. sz. 1876 szept. 4-én Gál István írnok.

7. Magyar-Láposi járás: 1867 jul. 16-án Molnár Sándor. 1876 szept. 4-én Rácz Miklós. 1868 jan. 23-án Kovács János s. sz., lakása Rogoz. 1876 szept. 4-én Préda Gyula írnok.

8. Rettegi járás: 1876 jul. 16-án Buzura János, lakása Hollómezőn. 1867 szept. 4-én ifj. Rácz Miklós. 1868 jan. 23-án Czecz Károly s. sz. 1876 szept. 4-én Tunsz Miklós írnok.

9. Szurduki járás: 1867 jul. 16-án Válya Ferencz. 1868 jan. 23-án Frink Jakab s. sz. 1876 szept. 4-én Vas Imre írnok.

10. Vádi járás:*2. Megszünt 1876 szept. 4. 1876 jul. 16-án Toháti László. 1868 jan. 23-án Pécsi Ádám s. sz.

11. Kisnyiresi járás (Kővárvidék): 1876 szept. 4-én Hosszu János, Péter Demeter írnok.

12. Kápolnokmonostori járás (Kővárv.): 1876 szept. 4-én Pap Gyula, Marosán János írnok.

13. Kerlési járás (Dobokavármegye): 1876 szept. 4-én Fejérvári Károly, Székely Károly írnok.

{235.} 14. Búzai járás (Dobokavármegye): 1876 szeptember 4-én Keczeli Ferencz, Pollák Mór írnok.

15. Dobokai járás (Dobokavármegye): 1876 szept. 4-én Csiki László.*1. 4. jkvi sz.

Kővárvidéki csendőrbiztos 1876 szept. 4-ig*2. 5. jkv sz. Lengyel István.

1877. évi október 20-án tartott vármegyei közgyülésen osztatott be az újonnan kikerekitett vármegye 7 szolgabirói járásra. Ugyanekkor állapitották meg az egyes járásokban a körjegyzői és orvosi köröket. 152. jk. szám alatt és 1878–35. jk. sz. határozattal 85 körjegyzői csoportba osztották be a községeket. A szolgabirák 1878-ban egy-egy díjnokot kapnak.*3. 130. jkvi sz. 1882. évi január 31-én pedig 10 szolgabirói járás felállitása hozatott javaslatba a miniszter által 6 járásra való beosztási rendeletével szemben, az országgyüléshez írnak fel*4. 6. jkvi sz. 1886. XXI. t.-cz. értelmében 1890-ben 2-od írnoki állás engedélyezéseért kérelmez a megye,*5. 25. jkvi sz. ismétli 1892 okt. 14-én is.*6. 108. jkvi sz.

1. Csákigorbói járás. Főszolgabirák: 1877 decz. 28-tól 1899-ig Válya Ferencz. 1899 okt. 14-től Szarvadi József. – Segéd- és szolgabirák: 1877 decz. 29-én Gencsi Albert. 1881 május 12-én Vas Imre. 1888 május 16-án Bencsik Antal közigazgatási gyakornok. 1895 decz. 19-én Nagy Ádám segéd. Ma szolgabiró: Almássy Samu.

2. Szamosújvári járás. Főszolgabirák: 1877 decz. 29-től Török József. 1878 ápr. 25-től Szilágyi Albert. 1883 decz. 28-tól br. Bánffy László. 1888 decz. 15-től Berzenczei Miklós. 1889 decz. 23-tól Nagy Lajos. – Segéd- és szolgabirák: 1877–79-ig Bodor Bertalan. 1879 ápr. 17-én Bándy György. 1883 decz. 28-án Nagy Lajos. 1885 május 11-én Ádám Albert. 1895–99 ápr. 4-ig br. Diószegi Zsigmond. 1899 október 14-től Benel Antal.

3. Láposi járás. Főszolgabiró: 1877 decz. 29-én Gyárfás Ferencz. 1881 május 12-én Vékony Ferencz, ezelőtt polgármester Deésen. 1888 május 16-tól Vass Imre. Munkája: „A tervezett szamosvölgyi vasút létesitése érdekében történt munkálatokról.” Vass Imre, titkár. Deés, 1878. Bánffy és Kovács ny. – Segéd- és szolgabirák: 1877 decz. 29-én Korpodeán Simon. 1881 május 12-én Nagy Lajos. 1883 decz. 28-án Marillai Károly. 1885 május 11-én Gajzágó Vilmos. 1890 január 1-én Pókafalvi Becsky Bálint. 1895-ben Técsy Kálmán. 1896-ban Simon Viktor. 1899 május 25-től Bárdi József és Szabó Gusztáv.

4. Nagyilondai járás. Főszolgabirák: 1877 deczember 29-én ifj. Berzenczey Miklós. 1888 decz. 15-én br. Bánffy László. 1892 május {236.} 2-tól Veres Imre. – Segéd- és szolgabirák: 1877 decz. 29-én Molnár Albert. 1881 május 12-én Veres Imre. 1895 decz. 19-én Szarvadi József. Jelenleg: dr. Gajzágó Ernő és Szentpétery Lajos.

5. Bethleni járás. Főszolgabirák: 1877 decz. 29-én Floth Ferencz.*1. Anyakönyvi felügyelő lett. 1896 okt. 15-én Debreczeni Dénes. 1898-ban Gajzágó Vilmos. 1904-ben Bárdy Géza – Segédszolgabirák és szolgabirák: 1877 decz. 29-én Somogyi Elek. 1883 decz. 28-án Bokros Andor. 1889 decz. Szarvadi József. Bencsik Antal. 1892 május Becski Bálint. 1896 okt. 15-én Urányi Aladár. 1898–99 máj. 25-én dr. Floth Ferencz*2. 1897 decz. 22. 192. jkvi sz. rendszeresitéssel. és Rettegi László.

6. Deési járás. Főszolgabirák: 1877 decz. 30-án Hatfaludi József.*3. 1888 márcz. 28. 21. jkvi sz. 1888 május 16-án Vékony Ferencz.*4. 1904 decz. 23. nyugdijba ment. 1903-ban Ujváry Károly főszolgabiró helyettes (tiszt. főszolgabiró). 1904 januárban Bárdy Géza. 1904 jun. Gajzágó Vilmos. – Segédszolgabirák és szolgabirák: 1877 decz. 30-án Nagy Lajos. 1881 május 11-én Molnár Albert. Br. Diószegi Géza. 1886 okt. 18-án Kovács László. 1895 decz. 19-től Ujváry Károly. 1895 decz. 19-től Szabó Gusztáv. 1896 okt. 16-tól Bodor Bertalan 1899-ig. 1899 okt. 14-én Almási Samu. Jelenleg: Ujváry Károly és Vékony Jenő.

7. Kékesi járás. Főszolgabirák: 1877 decz. 23-án Hatfaludi Bertalan. 1885 máj. 11-én Nagy Lajos. 1889 decz. 23-án Gajzágó Vilmos. Jelenleg: Debreczeni Dénes. – Segédszolgabirák és szolgabirák: 1877 decz. 30-án Veres Imre. 1881 május 12-én Pongrácz Boldizsár. 1883 decz. 28-án ádám Albert. 1885 május 11-én Nagy Ádám. 1895 decz. 19-én Kovács László. 1898 okt. 15-én Rácz Béla.