Felesküdt táblabirák, törvényszéki ülnökök, esküttek.
(Juratus assessor.)


FEJEZETEK

1524-ben*5. Dl. 28040. Bacsai Benedek, Szentmargitai Bereczki András esküdtek.

1618-ban*6. Torma gyüjt. Pochi, Vajda, Kákai, Fodor, assessorok.

1640 január 7-én assessorok: Szabó András deák, Makszin János, Szalárdi István, Patkó Ferencz, Losonczi Márton, Sárközi Dániel, Deési Kávási Ferencz 1659-ben is, Szigethy István, Mézes András, Rácz Ádám, Fodor András, Szász Mihály, Kávási János, Nagy Imre, Köblösi István és Literati Zsigmond.

1643-ban Karulyfalvi Karuly László és Petrucz János.

{237.} 1649 április végén Belső-Szolnok törvényszékének személyzete:

Deési Kávási Gergely előnévvel: Köblösi István, Fodor András, Kávási János 1659-ben is, Török Pál, Kávási Ferencz, Bácsi György, Szász Mihály, Szonthai Ferencz, Szávai István, Kéri Gergely.

Némai előnévvel: Modra Márton, Vajda Mihály, Szaniszlai István. Rettegi Nagy Imre, Mihályfalvi András deák, Galgói Rácz Ádám.

1652-ben assessorok: Kozárvári Deési Ferencz deák, Dalmári Ilye Farkas, Némai Vajda Mihály, Mihályfalvi András deák, Deési Kávási Ferencz, Deési Kérei Gergely, Némai Szucsáki István, Deési Losonczi Márton, Deési Székely Sándor, Deési Csikos István, Némai Némai István, Deési Patkó Ferencz, Deési Bodoki István, Deési Szász Mihály, Deési Török Pál, Deési Köblösi István, Némai Modra Márton, Rettegi Nagy Imre, Deési Kávási Gergely, Rettegi Retteghi István, Deési Kocsis Mihály. „Valaki az assessor uraink közül certificaltatna, a székrül absentálja magát, vagy az octavalis vice tisztektől celebralandó törvényekben, ha betegségek vagy egyéb szükséges dolgok el nem mulatják az mulctakat (büntetéspénz) egyenlőképen osszák az assessorok a tisztekkel együtt, fele a tiszteké, fele az assessoroké. Absentalo assessor ellen mulcta 12 frt.” 1658-ban Deési Kávási Ferencz jurassor.

1665 jul. 9-én: Sárközi György, Tunyogi Dávid, Makai Mihály, Hidi István, Dálnoki Gergely, Tyukodi Mihály, Fogarasi máskép Szabó János, Pap János.

1667 decz. 15-én választattak: Deési Alvinczi István, Felőri Hidi Sándor, Galgói Rácz István, Szászfülpösi Török Pál, Deési Pocsai Ferencz, kik az esküt a gyülés szine előtt letették.

1669-ben*1. Gr. Kornis ltár. Fogarasi máskép Szabó János jurassor.

1674 ápr. 26-án: Deési Ugrai Gergely, Deési Diószegi István, Deési Csonka Mihály és Szelecskei Vasas János feleskettettek.

1680 jul 18-án választattak: Deési Alvinczi András, Deési Széki Márton, Bethleni Szikszai György, Kozárvári Kerekes Péter.

1682-ben*2. U. o. Deési Kéri Gergely (1683-ban is), Fogarasi Szabó János assessorok. Deési Széki Márton, Lőrincz Mihály esküdtek. Szamosújvárnémeti Ikafalvi Mihály jurassor esküdt.*3. Km. Lymbus.

1717 okt. 25-én a Szentmargitai gyülésen assessorok lettek: Branyicskai br. Jósika Imre, gr. Csáki Zsigmond, kik az esküt letették.

1717 decz. 14-én a rettegi megyegyülésen lett Erdélyi István, a főispán előtt Kuduban tette le az esküt.

{238.} 1725-ben Torma Ferencz, Rettegi István, Gombás István, Murányi Bálint.

1726 januárban Kozárvári György, Marjai Albert, Maxai Dávid, id. Alsó János, Vasas József, Mihálcz Mihály, Salánki Mózes, Balog Zsigmond, Murányi Bálint.

1727-ben Alsó János, Erdélyi István, Vasas József, Rácz Péter, Irsai István, Vasas Gábor, Zavodszki György.

1727 jul. 29-én báró Haller Pál, Bálványosváraljai Vass Mihály.

1728 okt. 7-én Kereszturi István, Zöldi László.

1739 nov. 16-án Id. Zabolai István, Kászoni Sándor.

1746-ban Bölcsei Budai Ferencz.

1749-ben Böszörményi Rácz András, Deési Almási István.

1752-ben Almási István jurassor.*1. Szamosujvárnémeti ev. ref. egyh. ltár.

1754-ben*2. E. F. L. Irsai Zsigmond, Érsekujvári Mihály.*3. 1755-ben határozta el a megye, hogy a partialis székbirák száma a vicetisztekkel együtt 12 legyen, a generalis székbirái pedig a mágnásokon kivül 24.

1755-ben Ecsedi László.

1762-ben Endes Antal és br. Diószegi József törvényszéki birók.