Királyi dézmaszedő pénztárosok (Arendae perceptor).

1644 jan. 30-án Deési Kávási János, vármegye dézmása 1655-ben is, maga helyett katonát fogadott, hogy a háboruba menjen.

1701-ben Nyika Demeter.

1711-ben Salánki Mózes arendae perceptor.

1715, 1722-ben Deési Pap Dániel.

1724-ben Váradi János.

1725 október 17-én ifj. Alsó János arendae perc.

1727 október 16-án Alsó Mihály rettegi lakos.

1735-ben Dombi László és Hatmansdorfi Hatfaludi Ferencz.

1736, 1741-ben Ikafalvi Dombi László arendae perc.

{243.} 1740, 1746, 1751-ben Alsó Ferencz ar. perc.

1764-ben Balog György ar. perc. Bocskor István 1770-ig.

1771-ben Keresztes József.

1773-ban Korodi Ferencz, Torjai Dezső Gábor.

1778-ban Vizi Gábor delegatus perceptor.

1779-ben Nemes Antal tizedhaszonbérlő és Kászonyi Lajos.

1781-ben Kászonyi Sándor.

1783-ban Vinkler Antal.

1790-ben Fráter Antal.

1794–96-ig Mócsai Péter.

1797-ben Salánki Gábor.

1799-ben Tatrossi Lajos és 1800, 1804, 1809-ben Osdolai Was Antal.

1809-től Torma Miklós.

1818-ban Mocsai János.

1839-ben Alsó Farkas.

1845-ben Mósa Sándor.

1846-ban Homorodszentpáli Szentpáli Ákos adóbiztos.*1. Kővári. Erd. nevez. családai 231. l. Pécsi Imre.