Exactorok. Adóbehajtók.

1716 junius 17. Deés. Torma László, Pongrácz András, Salánki Mózes, Diószegi Mihály, Korodi László.

1727 decz. 2-án és ezelőtt is, adóbehajtó biztosok 3 évre Torma László, Szászczegői Balog Zsigmond segédjegyző.

1728. Csicsókeresztur. Exactorok: Pongrácz György, Torma László, ifj. Torma Miklós, Kismarjai Albert, Alsó János, id. Balog Zsigmond segédjegyző.

1739 nov. 16-án Sarmasági István, Kászoni Sándor, Dombi László fizetésük 30 frt egyenként.

1773 előtt Salánki József, 1768.

1715-ben Stationalis comissariusok: Szilágyi Mihály, Bota Pál.