Rectificatores comissarii. Adó rectificator. Adóbiztos.

1772-ben Czegöldi László, láposi járásban. Mocsai Péter, rettegi j. Kissolymosi Benkő János, kaczkói j.

{244.} 1773-ban Pataki Dániel, Monschein János, dési j. Tóth Sámuel, kőfarki j. Szikszai Ferencz, bethleni j. Konyári Mihály, Bálványosv. j. Horváth József, szurduki j.

1775-ben Cseh János, szurduki j.

1805, 1811-ben is Pécsi Imre.

1821-ben Vinter József.

1828-ban*1. Calendarium 56. l. rectificator comissariusok: Dálnoki Dálnoki Lajos, Deési Dadai József, Császkai Zachariás, Molnár József, Porcsalmi Jékei Lajos, Sófalvi Miklós Sándor, Galgói Rácz Ádám, István és Sámuel, Deési Kádár István.

1833 előtt Técsői Técsi Ádám rect. comissarius.