Sorozó biztosok.

1849 márcz. 29-én I. állomási sorozó biztos Kőmives Iván. Deési áll. biztos Zsibai Sándor. Rettegi áll. biztos Szőcs József.