{245.} Doboka kerületével egyesitett Belsőszolnoki hivatalos testület és szabályszerü fizetés
Kimutatása
II-ik József császár rendszere következtében 1787 november 6-án.

Status Personalis Inclyti Comitatus Szolnok Interioris.

Név Hivatal Fizetés Megjegyzés
Báró Kemény Sámuel első alispán 1200  
Alsó László 2-od alispán 500  
Szacsvai Ádám főpénztárnok 600 azért kaptak ennyit, mivel az ezelőtt való fizetés írnokokkal már engedélyeztetett
Korda László kerületi pénztárnok 370  
Érsekujvári Samu kerületi pénztárnok 370  
Mosa József kerületi pénztárnok 370  
Hatfaludi József főbiró 450  
Balog György főbiró    
Nemes Antal főbiró    
Vajna István jegyző 500  
Vajda Gábor ez időszak alatt segédjegyző 300 hivatala kezdetét vette máj. 1.
Darnóczi János lajstromozó, levéltárnok   (Regestrator) kezdetét vette hivatala julius 1-én
Sárosi István írnok, cancelist 100 hiv. k. v. május 1-én
Ladányi József írnok, cancelist 100 szeptember 15-től
Bányai Samu ügyész (fiscalis) 300 augusztus 13-tól
Pétsi Péter orvos, fisikus 400 már ezelőtt is
Győrffi Ferencz Iklódi j. szolgabiro, v. judl. 200  
Kerekes János Iklódi j. r. comissar,*1. V. ö. Hodor, Dob. Esm. 468. l. Alszolgabirák, adórovók, biztosok. biztos 100  
Török Elek Pánczélcsehi j. v. szolgabiró 200 mivel azelőtt is e hivatalt viselte
Pénteki László Pánczélcsehi j. comissarius, biztos 100  
Ladányi László Válaszuti j. v. szolgabiró 200  
Illyés István Válaszuti j. comissarius 100  
Kabos Farkas Rákosi j. v. judl 200 ezelőtt is e hivatalt viselte
Török József Rákosi j. comissarius 100  
Butyka János Szentpéteri j. v. szolgabiró 200  
Szarvadi József Szentpéteri j. comissarius 100  
Ketheli János .-egregyi j. v. szolgabiró 200  
Sopronyi Mihály M.-egregyi j. comissarius 100 e helyre rectificator comissarius neveztetett ki, de meghalván, lett ő comissarius
Salánki Gábor M.-láposi j. v. szolgabiró 200  
Benkő József M.-láposi j. comissarius 100  
Ujfalvi Samu Kaczkói j. v. szolgabiró 200  
Vajda József Kaczkói j. comissarius 100  
Mocsai Péter Rettegi j. v. szolgabiró 200  
Fráter Antal Rettegi j. comissarius 100  
Szepesi Mihály Kőfarki j. v. szolgabiró 200 már ezelőtt is
Solymosi János Kőfarki j. comissarius 100  
Jékei Sándor Bethleni j. v. szolgabiró 200  
Sófalvi István Bethleni j. comissarius 100  
Czakó József Váraljai j. v. szolgabiró 200  
Balog Zsigmond Váraljai j. comissarius 100  
Váradi József Deési j. v. szolgabiró 200 ezelőtt is
Alpári Péter Deési j. comissarius 100  
Köllő Péter Alparéti j. v. szolgabiró 200  
Dadai József Alparéti j. comissarius 100  
Balog Zsigmond Vádi j. v. szolgabiró 200  
Eperjesi József Vádi j. comissarius 100  
Pataki Dani Szurduki j. v. szolgabiró 200  
Vajda István Szurduki j. comissarius 100  
Benkő József sebész, Chyrurgus 150 szeptember 15-től
Roth Pál sebész, Chyrurugus   ezelőtt is
Szavai Márton sebész, Chyrurugus   szeptember 15-től
bába 60 ezután nevezték ki
Hatola István börtönőr 50  
Deési Mihály lovas legény 80  
Némethi István lovas legény    
Kőmives Samu lovas legény    
Babos Farkas lovas legény    
Préda Mihály lovas legény    
Marosán László lovas legény    


{246.} Hajdu 6 volt egyenként 36 frt fizetéssel.*1. Torma gyüjtemény.

1789 május 17-én kancellista: Weér György, Sárosi helyett Mártonfi János. Díjnok: Szénási István, fiz. 100 frt. Bába: Andreiterne Teréz.