Járási orvosok:

1876 szept. 4-én dr. Simai Tivadar II-od főorvosi ranggal. Simon Lajos 1868-ban alparéti, Szilágyi Mihály, Csiki Miklós 1868 bethleni, Kulcsár Sándor, Veszprémi Ferencz, Beregszászi Ferencz 1868 m.-láposi.

1877 okt. 20-án 152. közgy. jksz. alatt osztatott be a vármegye orvosi és körjegyzői csoportokba.

Deési szolgabirói járás: 1877 decz. 28-tól Veszprémi Ferencz. Meghalt 1903-ban. Utóda: dr. Vettenstein Noé.

Bethleni járás: 1877 decz. 28-tól Csiki Miklós 1888 márcz 20-ig. Nyugdíjba ment. 1888-ban dr. Wachsmann Ede. Utóda: dr. Molnár Károly.

{249.} Csákigorbói járás: 1877-ben Jeddi György. 1879 okt. 7-én Fekete Dániel. 1896-ban dr. Bihari Gyula. Utóda: dr. Pataky Albert.

Kékesi járás: 1877 decz. 28-án Szegedi Károly.

Magyarláposi járás: 1877 decz. 28-án dr. Simai Tivadar. 1880-ban május 28-án dr. Bihari Gyula. 1876-ban br. Besenczky Antal.

Nagyilondai járás: 1877-ben Schmidt Adolf. 1879 ápr. 18-án Méder József. Jelenleg: dr. Weisz Mór.

Szamosujvári járás: 1877 decz. 28-án Bándy Lajos. Megh. 1892-ben. 1892 óta dr. Voith Mihály.