Árvaszék.

Elnökök. 1830-ban Deési H. István. Deési H. József protocollista. 1877 szept. 4-ig Pécsi Imre. 1876 szept. 4-től Anca Péter 1890 május 20-ig. 1890 decz. 23-tól Nagyberivói Boér János. Meghalt 1898 okt. 23-án. 1898 nov. 1-től Bokros Andor.*2. 183. jksz.

Ülnökök. 1863–68-ban Marcián Sándor, 1876-ban is.*3. 1877. évi 149. várm. jk. Mezei Makab. 1867 julius 16. Toldi Miklós, Bodó György, Florian Demeter. 1876 szept. 4. Rácz István, Szabó Imre, Lup Tivadar. 1877 decz. 28. Rákóczi Sándor. 1877 decz. 29. Pécsi Imre, Rácz István. 1889 máj. 29. Bokros Andor, 1890. Bencsik Antal, 1898 okt. 15. is.*4. 115. jk. sz. 1895. Sváiczer István.*5. 1895. évi 389. jk. sz. 1895 máj. 16. Marillai Károly.*6. 78 jkvi sz. 1896 okt. 15. Técsi Kálmán. 1898. okt. 15. Simon Viktor. 1899. máj. 25. Keczeli László. 1901 jun. 5. Becsky Bálint.

Árvaszéki aljegyzők. 1877 decz. 29. Miskolczi Molnos Lajos. 1889 decz. 23. Csizér Ákos. 1892. Sváiczer István. 1901 jun. 1. Dr. Siorbán Vilmos. 1904 máj. 18. Bercsán Kornél.

{250.} Árvaszéki aljegyzők. 1868. jan. 22. Hosszu Elek. 1876. szept. 4. Moldován Konstantin, 1877 szept. 30-ig.*1. 131. jkvi sz.

Árvakönyvvezető. 1881. márcz. 4. előtt Ujfalvi Samu. 1881. márczius 4-én Korpodean Simon, 1895 decz. 19-ig. 1895 decz. 21-től Retteghy Béla.

Árvaszéki nyilvántartó.*2. 1886: XXI. t.-cz. 87. §. 1881 márcz. 4. Havas Gyula, központi közgyám. 1885 decz. Marillai Károly, 1895-ig. 1895. okt. 9. Retteghy Béla.*3. Ministeri jóváhagyással. 1895 decz. 21. Székely János.

Közgyámok.*4. 1880. évi 50. jkvi sz. Központi közgyám 1881 jul. 1-től segéd-árvakönyvvezető. (Várm. jkv. 73. sz.) 1876 szept. 4. Gencsi Albert, Deési Dezső. 1880 márcz. 4. Havas Gyula, előbb a tiszti ügyész segédje.