Levéltárnok.
(Arhivarius.)

E hivatal valószinüleg 1760 körül állittatik föl. Az esküminta azonban 1728-ban már meg van állapitva.

{252.} 1767-ben*1. Várm. ltár selejt. 120. rendeli a főkormányszék, hogy a levéltár őrzésére egy róm. kath. és egy ev. ref. vallású alkalmaztassék.

1786 junius 23-án Kászoni Sándor.

1787 előtt Vajda Gábor.

1787-ben Darnóczi János.

1789 május 12-én Angerman József.

1796-ban Vér György levéltárnoknak megparancsolják, hogy a hivatalos iratokat megyénként és járásonként külön-külön rendezze.

1828-ban Deési Daday Samu.

1849-ben Pataki Ferencz. Kiadó: Boér György.

Közigazgatási levéltárnok: 1876 julius 16-án Somogyi Elek 1880-ig B.-Szolnoki. A törvényszéknél 1868-ban: Fetti Lajos és Miskolczi Lajos.

1876 szeptember 4-én Csorba György dobokamegyei.

1880 május 28-án Biró Antal. Előbb segéd lt. Brehár Tivadar segéd lt. Somogyi Elek lt. 1888 május 20-ig.*2. A segédlevéltárnoki állás 1895 aug. 30-án 233. k. jk. sz. megszünt, helyébe irodatiszti állás szerveztetett.

1895 január 1-től Kis Ábrahám.

Közigazgatási iktató: 1870 április 12-én Albisi Pánczél János.

1876 szeptember 4-én Kupsa Gábor, Maksai János.

1905-ben Sombory Zsombor.

Irodaigazgató: 1876 szeptember 4-én Keresztesi Sándor.

1880 október 4-én Csomafái Antal 1890-ig.

1892 május 2-án Rácz Pál.