Ügyvédek, ügyészek.
(Procuratores, procatores, fiscalis)

1487-ben*3. Gr. Bethlen ltár. Dl. 30052. Balai János.

1615-ben*4. Deés v. ltára. Sombori Sombori István, Sombori Sombori György, Hidalmási Chyereny Ferencz, Girothi Torma György, Rettegi Nyiresi István, Kérői Literati Mihály vagy Mihály deák, Deési Fodor András, Deési Szavai János.

1646 junius 11-én Almási Zsigmond. 1646 junius 14-én Veres István polg. ügyekben. Abosfalvi Székely Ferencz, Sárpataki Mihály.

1649-ben Almási András, Köpeczi Mihály.

1650 április 28-án Járai Ferencz.

{253.} 1651-ben Bedőházi Tamás, Lőrinczfalvi Miklós, Szamosközi Mihály, Sárdi Gilányi Gergely, Ajtai Tamás.

1654 junius 14-én Deési Bessenyei Péter 1666-ban is.

1656 február 16-án Szombatfalvi Szombatfalvi István, Nagyalmási Almási András, Kolozsvári Keserü Literati Pál, Bedőházi István, Alsójárai Járai Miklós, Deési Eötvös Péter.

1666 Szászsombori Csomafái Bálint.

1667 deczember 15-én Biró, máskép Szőlős István, Mihályfalvi Kereszturi András, Érszentkirályi Szodorai Zsigmond, Rettegi Tószegi Mihály.

1673 junius 22-én Kecskeméti Baranyai Gergely, Köbölkúti György, Szőlősi Gáspár.

1674-ben Jeddi Köpeczi Mihály, Szentgyörgyi Mihály, Ujvári Miklós.

1679-ben Bogáthi Pál, Deési Ferenczi István deák.

1680 julius 18-án Biró Gergely.

1684-ben Kőmives András, Polos István, Marosjárai Baranyai Gergely.

1715-ben Ádámosi Hunyadi Ferencz 1716-ban és 26-ban is, Borosjenei Tisza György 1716, 1726. Gyulai Szentkirályi László 1716. minden ügyben.

1716 május 5-én ügyvédek minden világi és egyh. ügyekben: Alsóbalázsfalvi Cserényi György, Ns. Borsai Perlaki András. Ez 1726-ban nemesek ügyében is, Dobai Dobai István.

1716 junius 4-én Deési Sonkádi Mihály minden ügyben, 1716 jun. 14-én Salánki Mózes mindenféle ügyben, Széplaki Szabó György.

1717 október 25-én Gergely András.

1725 októberben Deési Zabolai Mihály 1826. Csikmindszenti Czikó Pál, 1730-ban is. Sósmezei ifj. Vajda Gábor.

1726-ban Harczói Gálfalvi János, Deési Kádár István, Szováthi Muzsnai Dániel.

1827-ben Csikrákosi Dániel György.

1764-ben Bálványosváraljai Bányai András.

1765-ben Káposztásszentmiklósi Borsos Sámuel, utóbb Barátosszentmiklósi Káposztás Sámuel, Szelecskei Vasas Gábor, Bálványosváraljai Rápolti Ferencz, Deési Bányai István, Kászonujfalusi Csürös Péter, Szászzsombori Máté János.

1766-ban Deési Bányai Sámuel, Ormányi Fejérdi Mihály.

1767-ben Váradi Istvánfi Péter.

1769-ben Feldobolyi Vas Dániel.

1770-ben Dersi Barta Mózes.

{254.} 1773-ban Szanuai (?) Dobák Pál.

1774 körül fiscalis procator lett Bányai Sámuel, megh. 1796-ban.

1775-ben Nagyváradi Magyari József, Jeddi Klementsits Jakab.

1781-ben Majtényi József, Csürös Péter kamarai fiscalis procator.

1782-ben Ábrahám István bányászi kamarai fiscalis.

1786-ban Orbók György fiscalis.

1787-ben Bányai Sámuel fiscalis.

1788-ban Deák Sámuel.

1792-ben Füzesi Dániel.

1795-ben Csikszentmártoni, máskép Hosszuaszói Sántos Imre.

1796-ban Faknai Márton, de Madacska. M. h. 1839. Majtényi József fisc. Bányai Samu helyett. Csikszentimrei Ferentzi József.

1797-ben Simó Ferencz 1800, 1804, 1806, 1811, 1816, 1818, 1821-ben fiscalis. Bájó László 1830-ban is, 1813-ban szegények ügvédje; Homorodalmási Kovács János.

1800-ban Almási Balog István, 1802-ben fisc.

1802-ben Dobolyi Vas Ádám.

1804-ben Ürmösi Boldizsár Benedek kamarai fisc.

1807-ben Koszta János.

1808-ban Deési Sámuel.

1817-ben B. Koszta János, Barátosi Bucsi József, Verbai János 1820.

1818-ban Fojfalvi Jánosi Mózes.

1822-ben Majtényi József.

1823-ban Bodor Lőrincz.

1824-ben Csürös Zsigmond.

1828-ban fiscalis procurator Diószegi Bájó László. Szegények ügyvéde: Romavásárai Moldovai Márton.

1830-ban Fülei István, szegények ügyvédje.

1862-ben Fodor Antal ügyész.

Főügyész: 1867 julius 16-án Deési Károly.

1876 szept. 4-ig Nagy Károly; 1876 szept. 4-től Munteán Ágoston.

1877 deczember 29-től Márkus János tiszti ügyész.

1891 október 15-től Alsószentmihályfalvi Csizér Ákos

Alügyész: 1867 julius 16-ától Herszényi Bálint, Tóháti János, Lukácsfi Aurél.

1869 szeptemberben Veres Ákos.

1871 január 15-én Solymosi Miklós.

Tiszti ügyész-helyettes 1876 évi VI. t.-cz. 55. §. alapján: 1876 szeptember 25-én Herszényi Bálint.

{255.} 1883 deczember 5-től Boérfalvi Mán Gábor.

1896 deczember 22-én Grádovics György.

1899 október 24-től Dr. Vajda Lipót.

1905-ben Dr. Gogomán Antal.