Királyi tanfelügyelők.
(Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. alapján.)

Boér Károly 1869 jun. 14-től Belső-Szolnokvármegye, Naszód- és Besztercze vidékének kir. tanácsos főtanfelügyelője 1876 nov. 30-ig.

Boheczel Mihály másodtanfelügyelő, 1869 augusztus 31-től 1876 nov. 30.

Tollnok: Borbély Samu 1869 jul. 15-től 1872 okt. 7-ig.

Diószegi Lajos tollnok 1872–74.

Dobokamegyei részben: Kéthely József kir. fő-, Hosszu József másodtanfelügyelő.

Szolnok-Dobokavármegye tanfelügyelői: Liber József 1876. évi november 1-től.

Kemény Mihály 1878 decz. 2-től.

Vezekényi Horváth Zsigmond 1879 szept. 2.

Halász Ferencz 1882 márcziustól.

Rill József 1890 jun. 17-től.

Farczádi Simó Béla, kir. tanácsos, 1892 decz. 22-től.

Torjai Dr. Sztáncsek Zoltán 1903-tól.

Tollnok: Rakusz Lajos 1892 nov. 1-től.