Mérnök, földmérő.
(Geometra).

1779-ben Mrák Má?yás, a Szamost szabályozza.

1786-ban Vajna István és társai, Jurati katonatiszt; földmérők II. József császár rendeletére.

1789 nov. 10-én lett Bodoki Mihály, megh. 1809-ben.

Kalauz: Dadai József,*1. Selejt. 474. sz. katonaság tájékoztatására.

1809-től Bálintffy József, megh. 1842-ben.

{256.} 1842-től Pataki József Kővárvidék és Belső-Szolnok vármegye r. mérnöke 1849-ig.

1860-ban Ungvári György.

1862, 1867, 1877-ig Ugrai Balog György.

1863-ban Lányi Károly épit. mérnök.

1865-ben Kauba Frigyes.

1875-ben szerveztetett a vármegyei épitészeti hivatal, melynek feje: kir. főmérnök.

1876 szept. 4. Székely József.

1876 nov. Várjon Lajos kir. főmérnök.*1. 27. jkvi sz.

1880. Incze Kálmán kir. főmérnök.

1890. Pajor Antal kir. főmérnök.

1895. Hajós Károly ideigl.

1896. Ferenczi Endre kir. főmérnök; Heller Samu, Noszlopi Kálmán, Devecseri Emil, Vajna Lajos kir. mérnökök.

Erdősz. 1865. Vajda Ferencz, 1867 nov. 24-ig, haláláig.

1868 ápr. 15. Daday István, megh. 1880-ban.

1877 decz 28-tól 1878-ig Becsky Pál.