Főispáni titkár.

Benkő János 1886-ig vármegyei központi irnok beosztva a főispán mellé, magánhivatalnoki minőségben. Ezidő után kinevezett főispáni, utóbb miniszteri segédtitkár. Meghalt 1897-ben.

Dr. Horváth Árpád 1897 szept. 8-tól miniszteri segédfogalmazó, államtudományok tudora. Szül. Kolozsvárt 1873 jun. 8-án. Tanulmányait Désen kezdette s folytatta Kolozsvárt s végezte a budapesti s kolozsvári egyetemen, hol 1897-ben államvizsgálatot tett s itt 1901-ben tudori fokozatot nyert. Volt szolgabiró Maros-Tordamegyében. Jelenben belügyminiszteri fogalmazó, megalakulása óta Szolnok-Dobokavármegyei irodalmi-, történelmi- és ethnographiai Társulat titkára s mint ilyen szerkesztette annak I–III. „Évkönyv”-ét. Dés, 1900, 1902. A Dési Ipari Hitelszövetkezetnek titkára. Több társadalmi érdekü közleményei különböző hirlapokban jelentek meg. Önálló műve: A közszolgálati viszony. Tanulmány a közigazgatás köréből. Dés, 1902.