b) Adókivető bizottság.*1. 1883. évi XLIV. t.-cz. 19. §.

1. Dési adóhivatal részére választottak. Rendes tagok: Nik Ferencz, Wolff Bogdán. Póttagok: Csiszár Imre, Ment Béla.

2. Szamosújvári adóhivatal kerületében. Rendes tagok: Bartalis Miklós, id. Temesvári István. Póttagok: Czecz Lukács, Bálint János.

3. Bethleni adóhivatal kerület. Rendes tagok: Kajári István, Reithoffer Ferencz. Póttagok:Puskáriu Gergely, Fogolyán János.

4. Magyarláposi kerület. Rendes tagok: Bulbuk Antal, Moldován Gergely. Póttagok: Hollósi Kajetán, Kovács Gyula.