c) Adófelszólamlási bizottság.*2. 1883. évi XLIV. t.-cz. 30. §.