{261.} d) Az állandó választmány tagjai.*1. 1886: XXI. t.-cz. 48. §.

Br. Bánffy Ferencz, Barcsay Tamás, Biró István, Betegh Imre, Demeter Béla, Fejérváry Jenő, Govrik Ferencz, Hermann Tivadar, dr. Hankó Ödön, Hatfaludi József, br. Inczédy Ádám, gr. Kornis Viktor, Kühbacher Ferencz, László László, Lázár János, Maléter Zoltán, Montbach Sándor, Nik Ferencz, Rettegi Sándor, br. Rudnyánszky József, Simó Lajos, Simó Béla, Schilling Ottó, Tüzes Jenő, Vásárhelyi Boldizsár, gr. Wass Béla, gr. Wass Jenő, Voith Gergely, Voith Simon.