f) Borellenőrző bizottságok.*3. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1897. évi 53850. és az 1897. évi 143. jkvi számu törvényhatósági szabályrendelet.

1. Bethleni járás. Választottak: Amirás Kajetén, Kreuzer János. Kinevezettek: dr. Wachsmann Ede elnök, Farkas Ferencz, Balla Márton.

2. Csákigorbói járás. Választottak: Piskolti Zoltán, Mezei Aurél. Kinevezettek: dr. Pataky Albert elnök, ifj. Tüzes Karácson, Turcsa Tivadar.

3. Dési járás. Választottak: Tamási Károly, Csiszár Károly. Kinevezettek: Voith Simon elnök, Csiszár Imre, Clemens Albert.

4. Kékesi járás. Választottak: Kékesi Dániel, Biró János, Demsik Gyula. Kinevezettek: Lázár János elnök, Temesváry Gerő, Karácsonyi Sándor, Miskolczi M. Lajos.

5. Magyarláposi járás. Választottak: Ifj. Szabó Lajos, Birle István. Kinevezettek: Bárdy Károly elnök, Bulbuk Antal, Csizér Mihály.

6. Nagyilondai járás. Választottak: Horváth János, Hosszu Miklós. Kinevezettek: Ujfalvy Károly elnök, Klausenburger Emil, Móricz Károly.

7. Szamosújvári járás. Választottak: Fekete Lázár, Bogdánffy Gábor. Kinevezettek: Rettegi Sándor elnök, Somkereki Miklós †, Konrád István.

8. Dés város. Választottak: Krémer Lajos, Rehák Ágoston, Govrik Ferencz. Kinevezettek: Betegh Imre elnök, Szántó Márton, Bartók József, Frank János.

9. Szamosújvár város. Választottak: Hosszu József, Gönczi Mihály. Kinevezettek: Schilling Ottó elnök, Aján Joachim, Bányai Gyula.