{262.} g) Egészségügyi bizottság.*1. 1876. évi XIV. t.-cz. 163. §.

Választottak: Aján Lukács, Barabás Samu, Bárány Lukács, Biró István, Csiki Elek, Demeter Béla, Fejérváry Jenő, Hermann Tivadar, dr. Incze Béla, br. Inczédi Samu, Kopár Kristóf, László László, Maléter Zoltán, Musnai Károly, Nagy György, Nik Ferencz, Péter Antal † 1905, Puskariu Gergely, Rettegi Sándor, Hatfaludi Ernő, Schilling Ottó, Sz. Szabó Lajos, Székely Gyula, Szilágyi Albert † 1905, Sófalvi Károly, Todorfi Lukács, Voith Simon. Hivatalból tagjai: orvosok, állatorvosok, Ferenczy Endre főmérnök, Bartók József épitész, Wolff Bogdán gyógyszerész.