k) Központi választmány.*2. 1874. évi XXXIII. t.-cz. 18, 20. §-ai.

Barcsay Tamás, Betegh Imre, Bokros Lajos, Demeter Béla, Gajzágó László, Govrik Ferencz, dr. Hankó Ödön, Hosszú Elek, dr. Incze Béla, Ilosvay Jenő, Kádár József, Kühbacher Ferencz, Maléter Zoltán, Muzsnai Károly, Nik Ferencz, Farkas Ferencz, Rettegi Sándor, Sterba Dezső, Schilling Ottó, Sz. Szabó Lajos, Szilágyi Albert, Ujfalvy Károly, Vásárhelyi Boldizsár, Welle János, Veress Dezső, Voith Gergely, Voith Jakab, Wolff Bogdán.