l) Községjegyzői nyugdíj-választmány.

Hivatalból tagjai: alispán, fő- s egy aljegyző, főorvos, árvaszéki elnök, tiszti főügyész, házipénztárosok és főszámvevő.

Választott tagjai: Bene László, Bokros Lajos, Csiszár Bálint, Farkas Ferencz, Gál István közgyám, Kovács Jenő, Kábdebó Miklós, Széll Károly, Vékony Gábor, Vásárhelyi Boldizsár.