n) Kórházi bizottság.*4. 7292–904. évi 32. jkvi sz. alatt kelt alapszabályok.

Tagjai: a kórház igazgatója, alispán, törvényhatósági főorvos, Dés város polgármestere. Szavazat nélkül való tagjai: másodorvos, alorvos s a gondnok. Elnökét a bizottság választja.