s) Közigazgatási börtönvizsgáló bizottság.*4. 1876. évi VI. t.-cz. 38. §.

Hivatalos tagjai: a főispán, mint elnök; megyei főorvos, kir. ügyész és tiszti főügyész. Kinevezett tagok: Bándy György, Bokros Lajos, Ferenczy Endre, Hatfaludi József.