t) Közigazgatási bizottsági selejtezési képviselő.*5. 1876. évi VI. t.-cz. rend. Közmunkaügy I. rész 1. fej. 3. §.

Választott tagja: Hatfaludi József.