v) Felszólamlási bizottság.*6. 1883. évi XV. t.-cz. 12. §.

Hivatalos tagja a főispán, mint elnök. Választott tagok: Bokros Lajos, Maléter Zoltán, Simó Lajos, Schöffmann Imre.