w) Felügyelő bizottság.*7. 1878. évi V. t.-cz. 43. §.

Hivatalos tagjai: törvényszéki elnök, kir. ügyész, börtönfelügyelő, lelkész és tanitó. Választott tagjai: Bárány Lukács, Montbach Sándor.