y) Lóállitási bizottság.*2. 1873. évi XX. t.-cz. 6. §.

Dés székhelyen. Elnök: gr. Kornis Viktor. Becslők, hivatalosak vagy kinevezettek: Betegh Imre, Hatfaludi Ernő, Szilágyi Albert, Csidey István állatorvos.

Szamosújvár székhelyen. Elnök: Rettegi Sándor. Becslők: Szappanyos Gusztáv, Bogdánffy Gábor, Karácsonyi Sándor és az ottani állatorvos.