z) Monographiai bizottság.*3. 1887. évi 30. jkvi sz. a. hozott határozat.

Hivatalos tagja: főispán, elnök. Tagjai: Bárány Lukács, Biró Antal, Biró Gyula eltávozott, Bokros Lajos, br. Jósika Samu, Kádár József, Somkereki Miklós meghalt, Szongott Kristóf, gr. Teleki Sándor, Torma Miklós, gr. Wass Béla.