aa) Másodfoku ipartanács.*4. 1888. évi XVIII. t.-cz. 175. §.

Hivatalból elnöke az alispán. Választott tagjai: Gőczi Károly, Sz. Szabó Lajos. Póttagok: Brugovitz József, Szántó Márton.