cc) Vármegyei magyar nemzeti szinháztársulatba kiküldött bizalmi férfiak.*6. A várm. magy. nemz. szinház stb. fentartása iránti szabályrendelet 12. §.

Kinevezett v. hivatalos tagok: főispán, tiszti főügyész, főpénztárnok, Biró Antal titkár, Placsintár Ödön gondnok. Választott tagok: Barcsay Tamás, Biró István, Bokros Lajos, Bokros Andor, id. Bornemissza Károly, Demeter Béla, Fejérvári Jenő, Floth F. Adolf, Gajzágó Ferencz, {266.} Govrik Ferencz, Gyárfás Albert, dr. Hankó Ödön, Hatfaludi József, Incze Béla, br. Inczédi Ádám, br. Inczédi Samu, br. Jósika Samu, gr. Kornis Viktor, Kovrig Albert, dr. Kőrösy György, Kühbacher Ferencz, Maléter Zoltán, dr. Mártonffy Lajos, Montbach Sándor, Nik Ferencz, Placsintár Ödön, Retteghy Sándor, Simó Lajos, Simó Béla, Sterba Dezső, Sváiczer István, Szilágyi Albert, Tódorfi Lukács, dr. Torma Miklós, Ujfalvi Károly, Vass Imre főszolgabiró, Vékony Ferencz, Voith Gergely, gr. Wass Jenő, dr. Wachsmann Ede.