A SZÉKELYFÖLD LEÍRÁSA

TÖRTÉNELMI, RÉGÉSZETI, TERMÉSZETRAJZI S NÉPISMEI SZEMPONTBÓL


IRTA: ORBÁN BALÁZSTARTALOM

ELŐSZÓ.
UDVARHELYSZÉK.
CSÍK-SZÉK.
HÁROMSZÉK.
MAROSSZÉK.
ARANYOSSZÉK.
BARCZASÁG.

A képeket szerző és Mezei József fényképei s rajzai után fára rajzolták
Keleti Gusztáv, Greguss János, Országh Antal, Doby Rezső és Malahovszky Nándor.

Metszette Russ Károly

A fordítási jog, és a képek mindennemü utánnyomásának fenntartásával

PEST, 1868.

RÁTH MÓR BIZOMÁNYA.

NYOMATOTT PANDA ÉS FROHNA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.


Két MIKES KELEMEN merűl fel történelmünkben.
Mindkettö dicső vértanuja a szabadságnak.
Mint szülötteire mindkettőre büszke lehet a székely,

A HOZZÁJOK MÉLTÓ UTÓDNAK
GR. MIKES BENEDEK
KEDVES BÁTYÁMNAK
ROKONI SZERETETEM JELÉÜL
AJÁNLOM E MÜVEMET.
ORBÁN BALÁZS.Székely-Udvarhely látképe, északról nézve.

Székely-Udvarhely látképe, északról nézve.