Telek József

Ave Maria

Írják sokan, hogy midőn a sábai királynő Jeruzsálembe jött volna a Salomon bölcsességét homály beszédekkel kísérgetni, a többi között egy természet szerént szép tiszta színnel piroskodó rózsaszál mellé teve eleibe más mindenekben hasonló festett rózsaszálat, és készteté vala a királyt, hogy mutatná meg, melyik légyen a természet szerént ékes színnel s tiszta szépséggel nevekedett rózsaszál. Mit cselekedett bölcs Salomon? Elbocsáta egy szállongó méhecskét, mely mivel elhagyván a festett rózsát, igyenesen a természet szerént tiszta színű rózsaszálra repült, és körülötte csendesen zengedezett, nyilván kijelentette a földbül nőtt rózsának tisztaságát s festék nélkül való szépségét. Így látszatott ma cselekedni a mennyei Salomon, a végtelen bölcsességű Isten: Voltak széles e világon sok szép rózsaszálak és szentéletű asszonyállatok az Éva leányi között, kik mindazáltal nem fogantattak s nevekedtek tiszta szépségekben, hanem mindnyájan már anyjok méhében az eredendő bűn miatt átokban voltak, és csak születésük után, a szentségek által vették szépségeket; ezek között pedig a szeplőtelen Szűz Mária, mint a természet szerént nevekedett legékesebb rózsaszál, soha semmi mocskot nem tudott, hanem tisztán fogantatott s nevekedett. Hogy azért a mennyei Salomon kijelentse s megmutassa Mária között és a több Éva leányi között a különbözést, ma elbocsátá Gábriel arkangyalt, aki nem máshoz, hanem igyenesen Máriához szálla, őelőtte kegyesen zengedeze, őtet üdvözlötte, mondván: Ave gratia plena, Dominus tecum; Üdvözlégy, malaszttal teljes, az Úr teveled. Mária tehát az a páratlan, egyetlen egy rózsa, kinek mása az Éva leányi között nem találtatott. Oh áldassék az isteni véghetetlen bölcsesség, mely által így világosíttatott a Boldogságos Szűznek makula nélkül való tiszta fogantatása. Köszöntsük mi is, és üdvözöljük gyakorta ezt a páratlan tiszta rózsaszálat amaz angyali üdvözlettel: Ave Maria gratia plena. Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes.

 

1769
Kezdőlap Előre