Esterházy Pál

A seregély meg a kánya

Az angyali köszöntés noha kevés szókból áll, mindazonáltal az boldogságos Szűznek az, ki azzal szolgál, nagy és üdvösséges dolgot cselekszik; mert azzal adatott az szeplőtelen Szűznek tudtára, hogy a mindenható Istennek anyjává változtatott, kit mi is, ha gyakorta teljes szívből követünk, bizonyára jutalmát vesszük…

Egy apáca szűznek vala egy seregélye, az ki embermódra szóllani megtaníttatott vala, az ki az Ave Mariát gyakran mondja vala. Azonban szombat napon nyitva találván lenni kalitkája, ki talált menni, és az kalastrom tornyára röpülni, az holott egy nagy kánya meglátván az kis madarkát, sebességgel néki mene, kitől nem tudván őrzeni magát az szokott Ave Mariát találá mondani, s ímé az nagy kánya, mintha valaki agyonlőtte volna, szörnyű halált holt, az kismadár pedig kalitkájába szalada.

 

1691
Hátra Kezdőlap Előre