Hajnal Mátyás

Oh szép virág, Jesséből ág

Oh szüzeknek és mennyeknek
Szépséges dicsősége!
Kit felvéve s felemelve
Tudunk minden fölibe.
Nézd kegyessen, kik kedvessen
Futnak szolgálatodra,
Bűntől őrizd, s őket készítsd
Mennyei jutalomra.
Oh szép virág, Jesséből ág,
Fáradt elménk reménye!
Ékes szépség, fényes mélység
Úrnak szentelt edénye.
Szent regula, élő forma,
Kegyelemnek bévsége:
Isteni ház, kiben nincs gyász,
Igazságnak ösvénye.
Légy üdvözlött, ki által lött,
Mennyeknek megnyílása.
Kit meg nem csalt, s meg sem tréfált
Kígyónak csalárdsága.
Oh nemzetes, oh szépséges,
Dávid király leánya!
Kit megkedvelt és eljegyzett
Egész e világ Ura.
Fényes gyémánt, friss majorán,
Szüzesség lilioma,
Ki vezérlesz, és béviszesz,
Szenteknek hajlékába.
Szólásomra, írásomra,
Adj, szép Szűz, elégséget;
Érdemedről, szentségedről
Tehessek dicséretet.Hátra Kezdőlap Előre