Kérlek téged kegyes szűz

Pozsonyi-kódex

Tégedet, kegyelmességes asszony, kegyes szűz, felséges királnak leánya, mennyországnak kerálné asszonya, ez nyomorult világnak kegyelmes oltalmazója, életnek sziléje, bínes népnek reménysége, romlottaknak vigassága, kérlek, hogy énnékem nyavalyás bínesnek mindennemő keserő bíneimről penitenciát és örök bocsánatot nyerj! És továbbá, hogy engemet te kegyességes oltalmaddal mindennemő halálos bíntől megőrizz; malasztjában és ő szerelmiben az te édes Fiadnak engem megerősíts. És amiképpen abban én bizonyos vagyok, hogy a te idességes Fiad, az mi Urunk Jézus Krisztus, tégedet semmit meg nem tagadva meghallgat, én azonképpen érözjem könnyebben teljesebben és tökéletesebben te szentséges segedelmedet. Megerősöltessem az kegyességes szíved szerént. És könyörögj az te szent Fiadnak, hogy tegye akaratjokat az őtet félőknek, és őbenne gyönyörkedőknek kéremlésit meghallgassa.

 

1520
Hátra Kezdőlap Előre